top of page

(Ub)[h]untu

(Ub)[h]untu

Zou huntu (samen in het Papiaments) iets te maken hebben met Ubuntu? Ubuntu een humanistische levenbeschouwing uit het zuidelijke deel van Afrika die draait om toewijding in het geven en nemen, delen in groepen, stamleden en vrede tussen stammen onderling. Vrij vertaald betekent het, Ik ben omdat wij zijn of menselijkheid tegenover anderen. Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt (wikipedia.org, 2022).

Ubuntu wordt beschouwd als een levenbeschouwing dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van de Republiek van Zuid-Afrika na de afschaffing van de apartheid in 1994. In de politiek wordt het concept gebruikt om te benadrukken dat er consensus moet zijn bij besluiten en een menselijke ethiek nodig is op basis waarvan besloten wordt.

De kern van Ubuntu is mens-elijkheid. Het idee is dat een mens alleen gelukkig is als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Wij zijn allemaal met elkaar verbonden en niemand hoeft afgunst of wraakzuchtig te zijn. Met Ubuntu is het daarom makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken, te vergeven en in te grijpen bij onrecht dat een ander aangedaan wordt. Om zelf tot ontwikkeling te komen zal je eerst anderen moeten helpen zich te ontplooien: we rise by uplifting others.

Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt, aldus de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. In één woord: inclusie.

Ubuntu betekent niet dat mensen niet rijk mogen worden. De vraag is, verrijk je jezelf om de gemeenschap om je heen in staat te stellen zich te verbeteren?

Ubuntu is, volgens mij, in feite een filosofisch fundament van Society 5.0 die de mens en ‘wij’ als uitgangspunt neemt, al dan niet gedreven of ondersteund door technologie. Volgens verschillende van mij vrienden staan wij op ons eiland er zo ver van weg, dat het onberiekbaar is voor ons. En toch ik het in wijken als Otrobanda en vroeger in Wishi en Marchena.

References

wikipedia.org. (2022). Ubuntu filosofie. Retrieved from nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofie)

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page