top of page

Transparency is overrated

Transparency is overrated

DRAFT 2.0

24 januari 2022

Transparency is een van de belangrijke waarden die met good governance worden nagestreefd. Transparantie, zoals gebruikt in de wetenschap, techniek, het bedrijfsleven, de geesteswetenschappen en in andere maatschappelijke contexten, werkt op zo’n manier dat het voor anderen gemakkelijk is om te zien welke acties worden uitgevoerd. Transparantie impliceert openheid, communicatie.

Het tegenovergestelde van transparency is achterkamertjespolitiek. Op Curaçao moet ik altijd denken aan die aparte zaaltjes bij de Chinese restaurants die door politici en financierders worden afgehuurd om beslissingen te nemen.

De laatste tijd wordt deze waarde steeds er onderuit te worden gehaald door zogenaamde non-disclosure agreements. Velen denken dat gebrek aan transparantie de wortel is van slecht bestuur. Maar volgens mij is dat niet zo. Heel veel is publiek geheim, maar niemand doet er iets aan. Veel belangrijker dan transparantie is accountability. Accountability is in termen van ethiek en bestuur, is gelijk met aansprakelijkheid, verwijtbaarheid en de verwachting van het afleggen van verantwoording. Bij aspecten van bestuur staat het centraal in de discussies met betrekking tot problemen in de publieke sector, non-profit en particuliere en individuele context. Wat heb je aan transparantie als er geen aansprakelijkheid is?

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page