top of page

The failed state en the deep state

The failed state en the deep state

DRAFT 1.0

Weer twee van dat soort begrippen.

Een deep state is een vorm van bestuur die bestaat uit potentieel geheime en ongeautoriseerde machtsnetwerken die onafhankelijk van het politieke leiderschap van een staat opereren en hun eigen agenda en doelen nastreven. In populair gebruik heeft de term een overweldigend negatieve connotatie, hoewel dit geen wetenschappelijk begrip weerspiegelt. Het scala aan mogelijke toepassingen van de term is vergelijkbaar met die voor schaduwregering. De uitdrukking staat binnen een staat is een ouder en vergelijkbaar concept. Historisch gezien duidde het op een goed gedefinieerde organisatie die onafhankelijk wil functioneren terwijl de diepe staat meer verwijst naar een verborgen organisatie die de openbare staat probeert te manipuleren. Mogelijke bronnen voor diepe staatsorganisatie zijn onder meer malafide elementen van staatsorganen, zoals de strijdkrachten of openbare autoriteiten zoals (inlichtingendiensten, politie, geheime politie, administratieve instanties en overheidsbureaucratie). Een diepe staat kan ook de vorm aannemen van diepgewortelde carrière-ambtenaren die op een niet-samenzweerderige discretionaire manier handelen om hun agentschap missie of het algemeen belang te bevorderen, soms in strijd met het huidige politieke bestuur. De bedoeling van een diepe staat kan bestaan uit continuïteit van de staat zelf, werkzekerheid, meer macht en gezag, en het nastreven van ideologische of programmatische doelstellingen. Het kan in strijd zijn met de agenda van gekozen functionarissen door hun beleid, voorwaarden en richtlijnen te belemmeren, te weerstaan en te ondermijnen. Samenzweringstheorieën over een geheime regering gaan doorgaans veel verder dan deze verifieerbare instanties en poneren acties van meer obscure instanties (Deep state, sd).

Een failed state is een politiek orgaan dat is gedesintegreerd tot een punt waarop de basisvoorwaarden en verantwoordelijkheden van een soevereine regering niet meer naar behoren functioneren. Een staat kan ook falen als de overheid haar legitimiteit verliest, ook al vervult ze haar taken naar behoren. Voor een stabiele staat is het noodzakelijk dat de overheid zowel slagkracht als legitimiteit geniet. Evenzo, wanneer een natie verzwakt en haar levensstandaard daalt, introduceert dit de mogelijkheid van een totale ineenstorting van de regering. Het Fonds voor de Vrede kenmerkt een mislukte staat met de volgende kenmerken: Verlies van controle over zijn grondgebied, of van het monopolie op het legitieme gebruik van fysiek geweld. Erosie van legitieme autoriteit om collectieve beslissingen te nemen. Onvermogen om openbare diensten te verlenen. Onvermogen om te communiceren met andere staten als een volwaardig lid van de internationale gemeenschap (Failed state, sd).

De meeste varianten van een deep state proberen een failed state te voorkomen. In een democratie wil je geen deep state hebben. Op het eerste gezicht hoeven wij ons hier om dit soort zaken niet druk te maken, maar je kunt noot waakzaam genoeg zijn. Wat als de deep state transnationale georganiseerde misdaad is? Wat als donoren van politieke partijen de dienst uitmaken?

References

Deep state. (n.d.). Retrieved from en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_state

Failed state. (n.d.). Retrieved from en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Failed_state

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page