top of page

Teamplayer

Teamplayer

DRAFT 1.0

25 september 2021

Wat is een teamplayer? Een teamspeler is iemand die actief bijdraagt aan hun groep om taken te voltooien, doelen te bereiken of projecten te beheren. Teamspelers luisteren actief naar hun collega's, respecteren ideeën en streven naar verbetering van het product of proces.

Het is geen teamplayer zijn is een vaak gehoord argument om iemand af te wijzen en uit de sluiten. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat men niemand erbij wil hebben die het ‘spel’ verstoort. Het gaat om het spel van profiteren.

Alsof er alleen teamspelers of teamspelers zijn. Eerder wees ik erop dat volgens Belbin er acht rollen zijn en de groepswerker is er slechts één van (Uitleg teamrollen van Belbin, sd; Reconsulting). En met alleen groepswerkers komen wij er niet. Het gaat juist om alle rollen in een team te hebben; een divers samengesteld team is beter en sterker dan een team van alleen maar teamplayers.

Op Curaçao hebben wij heel veel topspelers maar toch gaat het nog niet goed; all chiefs and no indians (van Leeuwen, 1990).Want naast teamspeler zijn moet je ook kennis van zaken hebben. Verder moet ik aan de woorden, die prof. Paul Frissen uitsprak,denken: als alle neuzen in dezelfde richting zijn, dan ziet niemand het gevaar dat uit een andere richting komt. Aart Broek heeft gelijk, wij hebben ook dwarsliggers nodig (Broek, Dwarsliggers; Schaamteloos leiderschap, 2013). Maar dwarsliggers wil men niet op een plantage.

References

Broek, A. (2013). Dwarsliggers; Schaamteloos leiderschap. Knipscheer.

Reconsulting. (sd). Teamrollen. www.reconsulting.com.

Uitleg teamrollen van Belbin. (sd). Opgehaald van werkenmetteamrollen.nl: https://werkenmetteamrollen.nl/uitleg-teamrollen/

van Leeuwen, B. (1990). Geniale anarchie. Knipscheer.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page