top of page

Team Curacao 3.0 = Curacaoenaar 3.0 = het Gesprek 3.0

Naar aanleiding van mijn blog over dialoog Curacao 3.0, reageerde heer Baselman als volgt.  Ik citeer een stuk: "We hebben een zeer groot probleem heer Goede, mensen kunnen niet praten laat staan discussiëren. Daar gaat al langere tijd alles de mist mee in. Ik kan met zaken u het niet eens zijn maar dat wil niet zeggen dat ik niet verder meer met u kan praten. Als er hier op dit heerlijk eiland een meningsverschil is dan ben je z'n vijand. En daar, juist daar verliezen we alles wat alsmaar geprobeerd wordt om op te bouwen. Praten, discussiëren en meningen uitwisselen is de kracht van een volk. Daarom zijn we nu zo zwak en komen we uit simpele problemen niet meer uit. "

Eerder schreef ik over de Curacaoenaar 3.0, waar we goed in zijn en waar we nog in moeten groeien. 

"Boeli van Leeuwen beschreef en vergeleek ons met de Arubaan.  Hij noemde ons geniaal en anarchistisch.  Wij kunnen niet in (hierarchische) structuren werken: all chiefs and no indians.  Liever een muis dan de staart van de leeuw, heeft Boelie ook gezegd, dacht ik.  Maar laten we uit gaan onze kracht: geniaal.  Wij zijn creatief en intelligent. Met name lichamelijk intelligent."

"Wat ik de laatste dagen om mij heen zie is: haat, frustratie, hebberigheid, etc.  Het leidt tot verbaal geweld en (auto)destructief gedrag. Zijn we zelfs achteruitgegaan: er wordt minder gezongen en gedanst. Er wordt minder geschreven en gelezen. Er wordt minder gesport.  Er wordt minder gedroomd."

"Om de Curaçaoënaar 3.0 te ontwikkelen moeten we zoeken naar een balans tussen: emotie en ratio, individualisme en team, lokaal en globaal. Wij moeten onze doelen en plannen rationeel vaststellen en onze emotie en passie inzetten om ze te bereiken.  Wij moeten naast onze individuele kwaliteiten kunnen inpassen in een collectief, maar wel op basis van merites en niet op basis van vriendjes politiek.  We moeten onze cultuur koesteren maar ons helemaal richten op de globalisering. We moeten ons naar buiten richten."

Daar is leiderschap voor nodig. "het leiderschap is versnipperd, er is geen (gezamelijke) visie, gericht op het eigenbelang en groepsbelangen, de korte termijn, probleemgericht en niet gericht op oplossingen, en niet in staat om het tij te keren.  Het leiderschap is de afgelopen tien jaar jonger geworden, maar de overige kenmerken zijn gelijk gebleven of extremer geworden. Hoe is dat zo gekomen?  Het slechte voorbeeld dat is gegeven in de loop der jaren."  "Wat Curaçao nodig heeft is, dienend leiderschap: It begins with the natural feeling that one wants to serve, to serve first. Then conscious choice brings one to aspire to lead. That person is sharply different from one who is leader first, perhaps because of the need to assuage an unusual power drive or to acquire material possessions…The leader-first and the servant-first are two extreme types. Between them there are shadings and blends that are part of the infinite variety of human nature."

We moeten beter in team werken.  Wat is een goede team?  Een goed team is een divers team en niet een groep waar iedereen hetzelfde is.  We maken gebruik van de verschillen, van elkaars sterke punten. Een duidelijke doelstelling, heldere taakverdeling en een minimum aan procedures.  Om een goede samenstellen is het noodzakelijk dat men de van elkaar de teamrollen kent.

En uit eindelijk gaat het om het Gesprek 3.0.  Wat is het gesprek?  We beginnen met wederzijds respect.  We luisteren meer dan praten.  Er is een introductie. Een werkdeel en een slot.  In het werkdeel gaat het om het probleem, de oorzaken, de alternatieven, de voor en de nadelen, de keuze.  Bij het slot gaat het om het commitment.  Tijdens het gesprek gaat het om zorgvuldig formuleren en de nuance en niet om verheffen van stem, extremen en polarisatie maar om harmonisatie.

Maar wie moet bij een gesprek aanwezig zijn?  Iedereen die noodzakelijk is en kan bij dragen.  Ik zie te veel dat we mensen van het gesprek worden uitgesloten, terwijl men drommels goed weet dat die persoon een belangrijke bijdrage kan leveren.

1 view0 comments

Comments


bottom of page