top of page

Studiesucces ABC eilanden

Studiesucces ABC eilanden

DRAFT 1.0

6 augustus 2021

Vorige week vertrokken weer de traditionele blauwe vogels met meer dan twee- tot driehonderd studenten als bursaal van Curaçao naar Nederland. Al vanaf de jaren vijftig exporteren wij onze beste jongeren naar Nederland en lang niet allemaal komen terug.

Er zijn al vaker studies verricht, bijvoorbeeld naar dit fenomeen. “Ayo òf te aweró?” (Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 2014). De studie richt zich op het wel of niet terugkeren van studenten.

Laatst vernam ik via de media het bestaan van het rapport over dit onderwerp. Ik heb het gedownload:

“Het studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden; Van uitdagingen naar oplossingen”. De vraag die het onderzoek beantwoord is: ‘Wat hebben studenten uit de ABC-eilanden nodig om academisch succesvol te zijn in het Nederlandse hoger onderwijs?’. Ik ben op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is het rendement? Ik denk dat dit citaat het antwoord is op mijn vraag:

“4. Het studierendement onder Caribisch-Nederlandse studenten is zeer laag: iets meer dan 33 procent behaalt het diploma na meer dan 2 maal de nominale studieduur voor de bachelor in het HBO. Voor de WO-studenten nadert dit 80 procent, wat aangeeft dat het studierendement met de tijd hoger is voor Caribisch-Nederlandse studenten in het WO dan voor Caribisch-Nederlandse studenten in het HBO.

5. Terwijl de uitval en het switchgedrag onder Caribisch-Nederlandse studenten over de jaren heen toenemen, neemt ook het studierendement over de jaren toe.

Kortom: enerzijds blijkt op basis van de uitval en het switchgedrag dat Caribisch-Nederlandse studenten minder succesvol zijn en dit met de tijd blijven, maar anderzijds blijkt op basis van het studierendement dat ze met de tijd succesvol worden. Dit geldt sterker voor Caribisch-Nederlandse studenten in het WO dan voor Caribisch-Nederlandse studenten in het HBO.” (Geerman & Leona, 2020)

Dan lees in een artikel die een jaar eerder in de Trouw verscheen. “Bijna de helft van de jongeren uit het Caribische deel van het Koninkrijk vertrekt naar Nederland. De overgang kan zwaar zijn” (Vissers, 2020).

Wat is mijn conclusie? De helft van onze jeugd wordt geëxporteerd naar Nederland. 60% begint of volgt een opleiding. Over het algemeen doet men erg lang over de studie. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de studieschuld die wordt opgebouwd. Het is voor mij nog onduidelijk hoeveel daadwerkelijk afstudeert en het is nog onduidelijk hoeveel terugkeren naar de eilanden.

Tot slot moet ik denk aan de titel van het boek van Sonia Garmers: “Lieve Koningin, hierbij stuur ik u mijn dochter” . Het illustreert dat fenomeen al heel lang speelt en ik twijfel om een de studenten die dit jaar vertrokken zijn ooit van het boek heeft gehoord (Garmers, 1976).

Ik kom hier nog op terug.

References

Garmers, S. (1976). Lieve Koningin, hierbij stuur ik u mijn dochter.

Geerman, E., & Leona, N. (2020). Het studiesucces van Studenten uit de ABC-eilanden; Van uitdagingen naar oplossingen. Utrecht: Universiteit van Utrecht / Levende Talen.

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, A. e. (2014, Maart). Ayo òf te aweró? Retrieved from www.coaching-magazine.net: : http://www.coaching-magazine.net/assets/ayo-of-te-awero-1.pdf

Dr.Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page