top of page
Search
  • _

Speeches op oudjaarsavond

Speeches op oudjaarsavond

DRAFT 3.0

6 januari 2023

Gisteren belde ik een van de nestor van het eiland om hem een goed nieuwjaar te wensen. Tijdens het gesprek vroeg hij mij of ik de speeches gehouden op het Brionplein, op 31 december 2022, heb gevolgd. Ik vertelde hem dat ik er geen tijd, noch energie voor had.

Hij vertelde mij dat het twee zaken opvielen. Dat de minister president vertelde dat wij geopolitiek gezien alles onder controle hadden, als ik hem goed begrijp. Dat zou knap zijn want de geopolitieke situatie is de afgelopen vijftig jaar nog nooit zo complex geweest. Wisseling van de wacht in Colombia, Brazilië en op nog meer plaatsen in Latijns Amerika. Venezuela met bondgenootschappen met Rusland, China en Iran. Versterking van de Amerikaanse invloeden op ons eiland. Om maar een paar zaken te noemen. Curaçao is al heel lang in de Amerikaanse invloedssfeer maar er was toch iets van neutraliteit, maar met de komst van de FOL basis, rond 2000, begon de balans te hellen en die lijkt nu te zijn doorgeslagen.

Zijn tweede punt. De boodschap van de bisschop was dat de kerk loyaal is aan de regering. Dat is niet zo vreemd, want dat is de Christelijke leer. Ik begrijp wel dat deze nestor er over valt. Immers, er zijn ook stromingen binnen de kerk als de bevrijdingstheologie, waarin de kerk opkomt voor de zwakkeren en onrecht, en kritisch is ten aanzien van de regering en anderen. En ik ben het met hem eens―als hij dat bedoelt ten minste―dat wij op dit moment erg behoefte hebben aan tegenspraak, want in vele belangrijke dossier doet de regering maar wat; of moet ik zeggen doen de minister maar wat?

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page