top of page
Search
  • _

SIDS Governance en schaal

SIDS Governance en schaal

DRAFT 2.0

6 mei 2022

Over governance van SIDS is veel geschreven. Een van de beste teksten is van Everest-Philips. Dit is een proefje.

In SIDS zijn betere plannings- en prognosemogelijkheden nodig die zijn geworteld in de praktische analyse van de politieke economie (Everest-Philips, 2014). Grootte is belangrijk bij het bestuderen van SIDS.

Het model is mogelijk niet van toepassing omdat onderzoek suggereert dat een bevolkingsomvang van een half miljoen of minder een kritische positieve en negatieve drempel kan zijn voor de kwaliteit van bestuur en openbare instellingen. Dit lijkt het overgangspunt te zijn waarop de besluitvorming van familiaal naar onpersoonlijk kan gaan. Deze overgang stelt politieke leiders in staat moeilijke keuzes te maken die nodig zijn voor de ontwikkeling van de staat op de lange termijn, omdat besluitvormers over deze drempel snel minder geneigd zijn om de getroffen personen persoonlijk te kennen (Everest-Philips, 2014).

In 2014 is de waarde van de ‘complexiteitsbewuste’ benaderingen besproken. Het bewijs toont aan dat het combineren van vooruitziendheid en 'complexiteitstheorie' uit de adaptieve systeemwetenschap anticiperende en flexibele planning kan bevorderen.

Complexiteitswetenschap is de studie van complexe adaptieve systemen - de patronen van relaties erin, hoe ze worden onderhouden, hoe ze zichzelf organiseren en hoe resultaten ontstaan. Het kerninzicht van 'complexiteit' is dat alle bestuurssystemen nauwkeurige voorspellingen tarten omdat mensen, de menselijke samenleving en de institutionele componenten van haar structuren op niet-lineaire manieren op elkaar inwerken (in 't Veld, 2010).

References

Everest-Philips, M. (2014). Small, So Simple? Complexity in Small Island Developing States. Singapore: UNDP Global Centre for Public Service Excellence.

in 't Veld, R. (2010). Kennis decomcratie; Opkomend Stormtij. Den Haag: Academis Services.

Miguel goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page