top of page
Search
  • _

Schaamte

Volgens Aart Broek is schaamte een belangrijke belemmerende factor om naar een mindset 3.0 te gaan. Hij heeft zeker een punt. Hoe Kom je af van je gevoel van schaamte? Door je eigenwaarde te bevorderen.

Als je weet dat schaamte een rol speelt, moet je de sociale intelligentie hebben om mensen zich niet te laten schamen als je met ze interacteert.

Ik moet denken aan de top van het ministerie van soaw dat in juni 2013 is weggejaagd de minister. Zou dit ook komen door schaamte?

Omayra zei in het parlement dat de kanibaal denkt dat dot het eten van de ander hij diens eigenschappen verwerft. Dus als je wordt opgegeten is het het ultieme compliment!?

Tien tips om je zelfvertrouwen te bevorderen:

Lees een boekje

Lach

Maak dagelijks een wandeling

Voer positieve gesprekken en gebruik geen scheldwoorden

Praat niet over mensen maar tot mensen

Schrijf en lees een gedicht

Luister naar klassieke muziek

Eet gezond

Ben op tijd

Spreek respectvol dan is de kans dat je ook met respect wordt behandeld het grootst

Hou van de naasten: partner, kinderen, ouders

Zorg voor een huisdier

Zoek een coach

Hou een dagboek bij

Vergeef je zelf

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page