top of page

Roel en zijn kennisdemocratie

Roel en zijn kennisdemocratie

DRAFT 1.0

24 juni 2021

Kennisdemocratie richt zich op de relatie tussen kennisproductie en -verspreiding enerzijds en anderzijds het functioneren van media en democratische instituties (in 't Veld, 2010).

De klassieke media werkt top-down en de nieuwe media werkt bodem-up. De klassieke media worstelt met de nieuwe media. De nieuwe media geeft de burger meer macht en is bijna niet te controleren.

De maatschappelijke dynamiek is complex en causaliteitsdenken (oorzaak en gevolg) is niet genoeg om die te vatten. Daarnaast moet er ook inzicht zijn in dialectiek (elke ingezette verandering start met een impuls waar al in zichzelf het tegenovergestelde uitgangspunt besloten ligt), serendipiteit (de verwetenschappelijkt notie van toeval), reflexiviteit (kennis over systemen verandert systemen onmiddellijk).

Causaliteit en dialectiek leiden tot voorspelbaarheid. Serendipiteit en reflexiviteit zijn onbruikbaar voor het doen van voorspellingen.

Roel vat de staat van de parlementaire democratie als volgt samen:

• Representatie is ontaard. Dat hebben wij bij de laatste verkiezingen op Curaçao duidelijk gemerkt (Goede & van de Meent, What constitutes a majority in Curacao Government? An analusis of the results of Curacao's March 2021 elections, 2021).

• De notie van een vast grondgebied en stabiele samenleving zijn ernstig verzwakt

• Globalisering en glocalisering (Think global and act local) verzwakken de nationale staat.

• Mediapolitiek bevordert vluchtigheid en faciliteert populisme.

• De centraliteit van de staat belemmert participatie in netwerken, en daarmee in de netwerksamenleving.

Kennis en beleid: De beleidsarena is met macht gevuld. In de politieke arena leidt de opstelling van een politieke agenda tot een zekere orde. Veel aandacht trekken de ontembare politieke problemen ook wel wicked problems genoemd. Er zijn geen normen voor de oplossing en er is geen wetenschappelijk bewijs om het probleem op te lossen.

Er moet interactie bestaan tussen de beleidsarena en de kennisarena. Roel voert het postmodernisme op; ‘de’ werkelijkheid bestaat niet als het gaat om sociale verschijnselen. Agora’s zijn arena’s van kennis. Wetenschappelijk kennis komt als bouwsteen voor oplossingen van beleidsproblemen. Moderne wetenschap wordt gekenmerkt door transdisciplinariteit; dat houdt in dat zowel in de uitoefening als in de organisatie grenzen van ‘normale’ disciplines worden overschreden.

Een andere keer gaan wij verder over onder anderen opvattingen van Roel over toekomstdenken.

References

Goede, M., & van de Meent, E. (2021). What constitutes a majority in Curacao Government? An analusis of the results of Curacao's March 2021 elections. Archievesof Business Research, 38-44.

in 't Veld, R. (2010). Kennisdemocratie; Opkomend stormtij. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

コメント


bottom of page