top of page
Search
  • _

Regeerprogramma

Regeerprogramma

DRAFT 2.0

4 mei 2022

Dan ligt er ineens een definitief programa, de vorige versie was een uitgelekte draf versie. Het ziet er stukken beter uit en leest makkelijker. Ik vind bij toeval het programma van de vorige regering en het kan niet anders dan dat dezelfde vormgever aan de slag is geweest. De inhoud is niet veranderd. Het aantal pagina’s is toegenomen, van 71 naar boven de honderd bladzijden. De organogrammen van de ministeries zijn blijven staan en er zijn foto’s toegevoegd. De foto’s van de ministers zijn nu een pagina groot. Vergelijk het met het programma van de vorige regering, die volstond met één foto van het hele kabinet. Het is een uiting van de wereldwijde persoonspolitiek dat zich bij ons ook zeer nadrukkelijk manifesteert.

Over de inhoud. In de krant las ik dat de regering juist heel specifiek wil zijn en daarom lijsten van specifieke punten publiceert. Op de radio hoor ik ex-premier Etienne Ys, in het kader van de discussie over Coho, dat het landspakket en het regeerprogramma in de Staten gedebateerd moeten worden. Een standpunt dat ik al langer verkondig.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page