top of page

Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf

DRAFT 1.0

29 juni 2021

Eind jaren tachtig las ik een beschrijving van de ontwikkeling van een onderklasse in Europese steden als London, die totaal uitgesloten was en totaal kansloos. Het was zo’n treffende beschrijving en analyse dat ik niet meer heb gelezen, maar ik ben Dahrendorf noot meer vergeten.

Ralf Gustav Dahrendorf, Baron Dahrendorf (1929 - 2009) was een Duits-Britse socioloog en politicoloog. Hij was een vooraanstaand expert in het verklaren en analyseren van klassenverdelingen in de moderne samenleving (Wansink, 2018). Hij was onder anderen directeur van de London School of Economics en directeur van St Antony's College, University of Oxford. Hij was ook hoogleraar sociologie aan een aantal universiteiten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Bij het analyseren en evalueren van de argumenten van structureel functionalisme en marxisme, geloofde Dahrendorf dat geen van beide theorieën alleen de hele samenleving kon verklaren. Het marxisme hield geen rekening met het bewijs van duidelijke sociale integratie en cohesie. Structureel functionalisme daarentegen was onvoldoende gericht op sociale conflicten. Hij beweerde ook dat Karl Marx klasse definieerde in een enge en historisch specifieke context. In de tijd van Marx was rijkdom de bepalende factor bij het verkrijgen van macht. De rijken en dus de machtigen regeerden en lieten de armen geen enkele mogelijkheid open om macht te verwerven of hun positie in de samenleving te vergroten.

Hij maakte gebruik van aspecten van zowel het marxisme als structurele functionalisten om zijn eigen overtuigingen te vormen. Dahrendorfs theorie definieerde klasse niet in termen van rijkdom zoals Marx, maar in termen van gezeg. Dahrendorf is het met Marx eens dat het gezag in de 19e eeuw gebaseerd was op inkomen, en dus regeerde de rijke bourgeoisie de staat. Maar toen zijn de zaken veranderd, toen arbeiders vakbonden oprichtten en hen toestonden te onderhandelen met de kapitalist. Dahrendorf ontwikkelde, cultiveerde en ontwikkelde zijn theorie van klassenconflicten. Volgens Dahrendorf ligt de ongelijke verdeling van gezag aan de basis van sociale conflicten in de samenleving. Elke sociale klasse heeft een tegengestelde positie tegenover het gezag en de heersende klasse zal zich versterken om zijn positie te behouden en de gedomineerde klasse zal ageren om deze toestand te veranderen. Sociale conflicten zijn dan een strijd om de verdeling van gezag te wijzigen en niet om het bezit van de productiemiddelen zoals gesteld door Karl Marx (Ralf Dahrendorf, sd).

References

Ralf Dahrendorf. (n.d.). Retrieved from nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf

Wansink, W. (2018, juni/juli). Vrijheid versus gelijkheid; Over de intellectuele erfenis van Ralf Dahrendorf. Retrieved from www.hollandsmaandblad.nl: https://www.hollandsmaandblad.nl/editie/2018-6-7/vrijheid-versus-gelijkheid/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page