top of page

Persconferentie

Op 20 september 2013, een vrijdag, zijn er vijf invallen en drie arressaties in de zaak Magnus. Er is om drie uur een persconferentie over het onderzoek en aansluitend een persfonferentie over het teken van een overeenkomst voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Ik hou er een vieze smaak van over. Persconfenties, communictie is een beleidsinstrument, maar zo komt het zeer onplezierig over.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page