top of page
Search
  • _

Onderzoek naar Raffinaderij en ministers: Een signaal van hoop, maar scepticisme blijft

Onderzoek naar Raffinaderij en ministers: Een signaal van hoop, maar scepticisme blijft

DRAFT 5.0

3 augustus 2023

In een vorige tekst schreef ik over het Ennia-debacle en de passieve rol van het OM. Nu blijkt dat het OM naar buiten komt met het nieuws dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar mogelijke strafbare feiten rond de raffinaderij, waar zelfs ministers bij worden genoemd. Dit kan de burger moed geven, aangezien het aangeeft dat er grenzen zijn. Toch blijf ik, net als velen, sceptisch, want één zwaluw maakt nog geen zomer.

Hoewel het feit dat het strafrechtelijk onderzoek nu eindelijk van start gaat, een eerste signaal is dat corruptie serieus wordt genomen en zal worden vervolgd, blijven er twijfels bestaan vanwege de langdurige vertragingen en gemiste kansen door instanties zoals het OM en de CBCS. Ook het vermeende gebrek aan capaciteit bij het OM om alle aangiftes van vermeende corruptie te onderzoeken, is zorgwekkend.

Het onderzoek kan politieke gevolgen hebben voor de coalitie, vooral als blijkt dat mensen verbonden aan een van de regerende partijen betrokken zijn bij strafbare feiten. Het is niet ondenkbaar dat een van de partners uit de coalitie stapt. Met minder dan twee jaar tot de volgende verkiezingen is het de vraag hoe de kiezers deze zaak zullen beoordelen en of er een duidelijk beter alternatief is. De afgelopen tien jaar lijken de politieke partijen weinig te hebben veranderd, waardoor het gevoel van “more of the same” de kiezers verder kan ontmoedigen om hun vertrouwen in een andere partij te stellen.

Het is essentieel dat dit strafrechtelijk onderzoek grondig en onpartijdig wordt uitgevoerd. De burger heeft recht op transparantie en een rechtvaardig rechtssysteem. Als dit onderzoek resulteert in gerechtigheid en verantwoording, zou dat een positieve stap zijn voor de samenleving als geheel. Maar tot die tijd blijft mijn scepsis bestaan, en ik zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen, samen met vele anderen die ook hoopvol, maar voorzichtig zijn over de uitkomst van dit onderzoek.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page