top of page

Onderwijs is transformeren

Onderwijs is transformeren

DRAFT 2.0

18 april 2022

Er wordt constant gepraat over onderwijs. Nu wordt gesproken over de nulmeting van het onderwijs (gestart in 2020) die in conceptvorm nu af zou zijn. Over hoe lang het gaat duren om het achterstallig onderhoud van de schoolgebouwen in te lopen. Er wordt minder gepraat over de permanente educatie van het onderwijzend personeel. Nu is de focus weer op de instructietaal in het onderwijs. Het aantal scholen dat Nederlands gaat hanteren als instructietaal wordt opgevoerd c.q. het aantal scholen dat Papiamento hanteert wordt teruggebracht. Dit terwijl het aantal kinderen afneemt en scholen moeten sluiten en clusteren.

Maar de essentie van het probleem is dat de waarde van onderwijs afneemt. Laat ik het als volgt proberen uit te leggen. Als onderwijs een investering is, moet het zich terugverdienen. Mensen die investeren in kennis, moeten daarvoor op de arbeidsmarkt en samenleving voor beloond worden. Dat verband is er in onze samenleving niet, want men moet het meer van kennissen hebben dan kennis. Wij zijn dus meer gebaseerd op patronage dan op meritocratie. Velen denken nu dat de combinatie van een bul en Family & Friends okay is. Maar wie de literatuur erop naslaat stelt vast dat het hebben van een opleiding van de kandidaat, het nadeel van patronage en nepotisme niet opheft.

De crux zit hem in dat het onderwijs het vehikel moet zijn voor maatschappelijke participatie en en niet de kennissen (relaties of netwerk). Omdat te bereiken moet het onderwijs mensen vormen voor de samenleving. Dat gebeurt sowieso. Wat heeft de onderwijsvernieuwing van de afgelopen twintig jaar opgeleverd? Een zelfbewuste en mondige burger, die talen onvoldoende beheerst, met minder kennis en vaardigheden, die van zich laat horen. Sommigen stellen dat ook de arbeidsethos is afgenomen. Zij verwijzen daarbij dat er banen zijn in het toerisme maar dat er geen belangstelling voor bestaat.

Wat is de oplossingsrichting? De minister meldde dat de nieuw nulmeting niet wezenlijk verschilt van de –meting ervoor. Dus wij hebben niets gedaan aan de oplossing? Scholen moet een reflectie zijn van de samenleving die wij willen creëren. Het klaslokaal moet niet eigentijds zijn maar futuristisch. De inhoud moet meer gericht zijn op kennis. Meertalig onderwijs sluit beter aan bij de samenleving (van de toekomst) dan onderwijs in het Nederlands of Papiamento. Schoolsport is een ander mechanisme om onderwijs te integreren in de samenleving. Want sport bij sport staat niet cognitie centraal en sport is pur sang meritocratisch; de besten spelen om te winnen.

Nu stellen velen dat kleine eilandelijke samenleving laten functioneren volgens deze principes een onmogelijke opgave is. Tot nu toe kan ik het tegendeel niet echt bewijzen en toch blijf is ik er aan vasthouden, want wat is het alternatief.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page