top of page

Ombudsman niet serieus genomen

Ombudsman niet serieus genomen

DRAFT 1.0

2 april 2021

De titel van dit stuk is meer dan de kop van een krantenartikel (Ombudsman niet serieus genomen, 2020). Het is een statement; en niet alleen van de Ombudsman. Ik weet niet of de geschiedenis van dit instituut is opgetekend. Het zou een mooie scriptie-opdracht zijn. Ik denkt trouwens dat het niet het enige instituut zou zijn waarvan de geschiedenis ervan niet is opgeschreven.

De Ombudsman begon, eind jaren tachtig als onderdeel van het Stafbureau van het eilandgebied Curaçao. Het was nauwelijk geregeld. Er waren twee functionarissen en op den duur hielpen ze burgers door zaakjes te regelen; gedaan te krijgen van het Bestuurscollege en de diensten. Langzaam liep dat af.

Zo’n twintig jaar geleden werd Mr. Fred Wiel de eerste officiële Ombudsman van het eiland. Hij heeft het echt neergezet. Een aantal memorabele zaken: Wiel stelde vast dat burgers geen vergunning nodig hadden om te demonstreren, maar dat dat hun democratisch grondrecht was. Ook heeft hij een groot onderzoek gedaan naar de ouderenzorg (Zorgen om bejaardentehuizen op Curaçao, 2006). Helaas is er naar al die jaren niet veel veranderd. Ik kwam ook met de Ombudsman in 2008 in aanraking toen hij mij belde om een klacht in te dienen tegen het Bestuurscollege over de gunning van de opdracht om het nieuw apparaat voor het land Curaçao op te zetten. Wat zijn onderzoek enkele maanden later uitwees is dat gedeputeerde Leito misbruik heeft gemaakt van haar positie en de opdracht had gegund aan het bevriend bureau KPMG, dus onze offerte opzij heeft gelegd. Ondanks het onderzoek van Wiel is er niet gebeurd. (Jaren later ben ik blij dat ik de opdracht niet heb gekregen.)

Mr. Wiel werd opgevolgd door Mr. Alba Martijn. Ook zij heeft het ambt waardig gedragen. Haar zullen wij herinneren als de Ombudsman die ambtshalve onderzoek begon naar de klachten in het Curaçaohuis. Zij stelde vast dat er een waar bewind werd gevoerd (Martijn, 2005). Ook met dat rapport is er eigenlijk niets gebeurd. Het was een van de laatste rapporten van Martijn in die functie en ze heeft er veel erkenning voor gehad. Maar het rapport had niet het juiste effect. Naast dit rapport is ook haar verdienste de internationaliseren van onze Ombudsman. Ik had de eer spreker te zijn op een van vele conferenties waar vele Ombudsmannen uit de regio (Amerika en Caribische gebied) op het eiland waren voor een conferentie

De opvolger is Mr. Keursly Concincion. Hij brengt systematisch aan het licht dat de Ombudsman niet serieus wordt genomen door het bestuur en de politiek. Ik heb met hem meerdere keren als Ombudsman te maken gehad. De eerste was in 2014, toen ik de Ombudsman benaderde om te bemiddelen tussen mij en de raad van toezicht van de universiteit die mij had ontslagen en mij bleef vervolgen met inzet van het rechtssysteem (Goede, 2018). De heren wilden niet meewerken. Het speet hem enorm. Men moet weten dat de Ombudsman alleen gaat over de overheid met de ambtelijke entiteiten. De gelieerde entiteiten vallen buiten de scope en de wet is nooit aangepast om dit mogelijk te maken.

De tweede keer was toen ik in 2016 een klacht indiende tegen de minister van BPD, Ir. E. Van de Horst. Was had gesolliciteerd naar aanleiding van een advertentie voor de functie van SG. Ik kreeg een brief van het wervingsbuerautje Coach Caribbean. Toen ik vroeg naar de reden van mijn afwijzing bleef het stil. Toen duidelijk maakte dat de overheid besluiten moet argumenteren, kwam er een vaag antwoord. Ik diende een klacht in bij de Ombudsman. Het bureau gaf daar als reden dat ik geen CV had toegevoegd aan mijn sollicitatiebrief maar had verwezen naar mijn Linkedin pagina. Het rapport van de Ombudsman stelde mij in het gelijk en werd naar de minister verzonden voor commentaar om het onderzoek af te ronden. In 2021 heeft de minister nog niet gereageerd, want ook zijn opvolgers, onder wie de laatste, Ing. drs. Armin Konket, hebben het rapport nooit aangeraakt. Tot de dag van vandaag is er een interim SG. Het is niet mijn enige ervaring met sollicieren bij de overheid; dat is een verhaal appart. En zo wordt niet alleen de Ombudsman gesaboteerd, maar de burger door de overheid onrecht aangedaan.

Er zijn ook succesen. Sinds kort er een Ombudsman voor kinderen (Curacao krijgt kinderombudsman, 2020). Het is te hopen dat de Ombudsmannen vanaf nu wel serieus worden genomen, want de burger heeft echt bescherming tegen de overheid nodig. De overheid die steeds brutaler wordt.

References

Curacao krijgt kinderombudsman. (2020, november 20). Opgehaald van nu.cw: https://nu.cw/2020/11/20/curacao-krijgt-kinderombudsman/

Goede, M. (2018). Universiteit onwaardig; De (on)rechtsstaat Curacao; Pohibi pa lubida.

Zorgen om bejaardentehuizen op Curaçao. (2006, maart 2). Opgehaald van www.rd.nl: https://www.rd.nl/zondag

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page