top of page

Notes to myself

Notes to myself

DRAFT 4.0

18 augustus 2023

Het nieuwe schooljaar is gisteren begonnen, en het lijkt erop dat de situatie om ons heen steeds complexer wordt. Het is misschien een goed idee om dit moment vast te leggen en mijn gedachten hierover te ordenen.

Minister van Financiën heeft het land miljoenen gekost vanwege zijn controversiële Facebookbericht over belastingen tot en met 2017. Dit heeft geleid tot rechtszaken en een verrassend oordeel dat zijn uitspraak als beleid werd beschouwd. Dit veroorzaakt verwarring en frustratie, omdat het brave belastingbetalers benadeelt.

Een recent vonnis onthulde dubieus gedrag rond financiële transacties van ministers en CEO’s gerelateerd aan de raffinaderij. Het parlement is teleurstellend stil gebleven, terwijl geruchten over deze kwestie zijn verspreid. Dit schaadt het vertrouwen van de burger en ondermijnt de normen van ons parlementaire stelsel.

Onze samenleving is verdeeld: een deel is bezig met overleven in armoede en heeft geen zicht op de gebeurtenissen. Hierdoor zijn normen en regels verder aan het vervagen, waardoor het land niet effectief kan functioneren. Het parlement moet optreden om de normen te handhaven en leiders moeten verantwoordelijkheid nemen door op te stappen.

Het Openbaar Ministerie (OM) lijkt ook tekort te schieten. Vertraging in het informeren van verdachten over strafzaken en vervolging verergert de situatie en tast het vertrouwen in het rechtsstelsel aan.

Ondertussen stijgen de temperaturen naar recordhoogtes, wat ons in een ander soort crisis plaatst. De onzekerheid over klimaatverandering maakt het lastig om te voorspellen waar we naartoe gaan.

Dit zijn uitdagende tijden waarin normen, vertrouwen en effectief leiderschap onder druk staan. Het is belangrijk om de kritische situatie te erkennen en te streven naar een transparantere en verantwoordelijkere samenleving. Het is aan ons om te blijven vragen, te analyseren en ons in te zetten voor positieve verandering, zodat we een betere toekomst kunnen creëren.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page