top of page

New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM)

DRAFT 1.0

4 mei 2021

NPM is also defined as a process in which the liberal market principles of efficiency and economy are implemented in public sector management for making public sectors more effective (New Public Management: Meaning, 2020).

NPM staat ook bekend als Managerialism, Market-based Public Administration, Entrepreneurial Government, etc. De volgende principes van NPM kunnen worden geïdentificeerd uit de bovenstaande discussie:

• Het belangrijkste principe van NPM is om zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit te benadrukken door het belang van regelgeving te bagatelliseren.

• Reorganisatie van de bureaucratie in verschillende agentschappen.

• De concurrentie vergroten door de introductie van quasi-marktsystemen en contractsystemen.

• Uitgaven verminderen en vergemakkelijken van de inkomensgroei.

• Introduceren van meer concurrentie in de publieke sectoren.

NPM legt meer de nadruk op managementstijlen uit de particuliere sector. Managerialisme dat betekent dat de rol van de leidinggevende transformeert naar die van manager. Vergroten van de flexibiliteit en mobiliteit van de organisatiestructuur, personeel en arbeidsomstandigheden. Meer nadruk op consumentisme. Burgers worden voor het NPM beschouwd als consumenten. Participatie van mensen door het decentralisatieproces.

Curaçao is niet gespaard gebleven van deze invloed van het neoliberalisme. In eind jaren tachtig schreef ik als intern organisatie-adviseur de Bedrijfsmatige Overheids-Nota, beter bekend als de BON-nota. Deze werd ook grotendeels geïmplementeerd. Eind jaren negentig schreven wij Reinventing Government (RIG). Het was de periode van Miguel Pourier en Harold Arends trok de kar, met IMF in onze nek.

Nu vraagt een andere overheid de burger als consument was iets dat paste in die tijd, nu niet meer. De politiek is geen marketing. In Nederland is door de kindertoelage-affaire en de mislukte formatie de discussie ingezet. Hier zullen wij ook snel volgen.

References

New Public Management: Meaning, 1. P. (2020, October 2). Avijit Biswas. Retrieved from schoolofpoliticalscience.com: https://schoolofpoliticalscience.com/new-public-management/#Principles_of_New_Public_Management

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page