top of page

Na de conferentie The Future of Work

Na de conferentie The Future of Work


DRAFT 4.0


20 oktober 2023


Op maandag 16 oktober 2023 vond de conferentie “The Future of Work in Curaçao” plaats. Het was een intensieve dag, met een grote opkomst, en zelfs ikzelf was tevreden over het geheel. Tijdens de conferentie heb ik een presentatie van 15 minuten gegeven. Wat echter het meest telt, is niet wat ik ervan vond, maar wat anderen ervan vonden. Wat waren hun indrukken? Deze volgen nu.

Het viel op dat ondanks de grote invloed van kunstmatige intelligentie, de impact van de klimaatcrisis en demografische ontwikkelingen op toekomstig werk vaak wordt onderschat. Op het gebied van vaardigheden: Er is veel aandacht voor analytisch denken, probleemoplossen en creativiteit, maar er zou meer nadruk moeten liggen op emoties, goed bestuur, ethiek en integriteit. Wat betredt de bane van de toekomst: Velen richten zich op banen in de technologie, maar we zullen ook mensen nodig hebben met kennis van duurzaamheid en veel meer mensen in de zorg. Robots kunnen veel taken in de zorg overnemen, maar mensen hebben menselijk contact nodig, iets wat een robot niet kan bieden. En door de vergrijzing zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft enorm toenemen.

Mensen waren verrast te horen dat er al sinds 2020 een visie bestaat voor Curaçao in 2030, gericht op een samenleving waarin de mens centraal staat, ondersteund door technologie. Tussen 2019 (de eerste conferentie over de toekomst van werk) en nu zijn er belangrijke stappen gezet en is niet zo dat er na de conferentie niets meer is gebeurd. De pandemie heeft het eiland hard getroffen, en het toerisme helpt ons er langzaam bovenop, maar er is geen echte tweede economische sector meer. Er is behoefte aan hervorming van het sociale stelsel en de overgang naar een universeel basisinkomen. Armoede is een groeiend probleem, en alleen samen komen we hieruit.

Wat ook opviel, was de hoeveelheid lopende projecten en processen. Ik benadrukte dat de banen van de toekomst afhankelijk zijn van goed bestuur. Corruptie heeft al veel kansen vernietigd of belemmerd.

Nu na de conferentie wordt momenteel aan een manifest gewerkt, dat volgende maandag elektronisch zal worden goedgekeurd. Daarna volgt evaluatie en de oprichting van een implementatiemonitorteam, om te voorkomen dat we in 2025 moeten vaststellen dat er te weinig is gedaan.


Miguel Goede

14 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page