top of page

Meta(uni)verse

Meta(uni)verse

DRAFT 2.0

15 januari 2022

“TOI-2180 b” is de naam van een pas ontdekte planeet (Maassen, 2022). Wij sturen allerlei “verkenners” de ruimte in. Het koloniseren van Mars wordt voorbereid. Onze kennis van de ruimte groeit.

Een andere universum wordt verder geschapen, wij noemen het metaverse. Het woord metaverse is een samenstelling van het voorvoegsel "meta" ('over', of 'betreffende') en het Engelse woord "universe" en wordt gebruikt om een volgende generatie van het internet te beschrijven, waarin alle bestaande, gedeelde en 3D virtuele ruimten aan elkaar verbonden zijn in een alles omvattend virtueel universum (Wikipedia, 2022). Dit terwijl wij proberen ons klimaat op aarde te redden.

Met andere woorden het universum is aan het expanderen. Wat doen wij op het eiland? Wij houden ons er niet mee bezig. Wij hebben de inter zeekabels alvast verkocht. Ooit droomde een enkeling op commerciële ruimtevaart vanaf het eiland. Ja, ik weet dat dat ook een schaduwzijde heeft. Maar nu is ons territorium teruggebracht naar 444 vierkante kilometer. Wij denken meer aan machtsstructuren binnen het koninkrijk (Coho) dan de inhoud van het landspakket, dat niet voldoende is om aansluiting te vinden bij de rest van de planeet. Daar is de ex-premier die het landspakket heeft onderhandeld ook achter en heeft hij dat bekendgemaakt in een open brief (Naar een 'inclusive & resilient future', 2021).

References

Maassen, H. (2022, janauri 18). Burgerwetenschappers hebben een nieuwe planeet ontdekt ter grootte van Jupiter. Opgehaald van klazienaveen.nu: https://klazienaveen.nu/burgerwetenschappers-hebben-een-nieuwe-planeet-ontdekt-ter-grootte-van-jupiter/

Naar een 'inclusive & resilient future'. (2021, december 8). Antilliaans Dagblad, pp. 10-11.

Wikipedia. (2022). Metaverse. Opgehaald van nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaverse

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comentários


bottom of page