top of page

Management en leiderschap nieuwe stijl

DRAFT 3.0

16 januari 2023

Management en leiderschap leek een afgezaagd onderwerp, dacht ik. Tot dat eerst Elon Musk, na een lange show, Twitter niet alleen overnam maar ook ens zelf op de CEO stoel plaats nam. Een tweede geval is Matthijs van Nieuwkerk de leider van DWDD. Ook hij zou op een bepaalde wijze omgaan met personeel dat in eerste instantie leidde tot grote successen maar nu een grote smet zet op zijn werk zet . Deze lijst is lang niet volledig. Zo kan ook de baas van Meta aan worden toegevoegd en vele anderen. Verder hoeven wij niet ver te kijken ook lokaal worden de "wetten" van leiderschap en management op de proef gesteld. Zo zegt bijvoorbeeld de minister president dat hij zo min mogelijk moet zeggen want iedere keer als hij spreekt, komt hij in de moeilijkheden.

Even leek het erop dat Musk cum suis aanleiding zouden zijn voor het herschrijven van management en leiderschap boeken. Hij voerde in een rap tempo beslissingen door. De top werd opzij gezet. Iedereen moest weer naar kantoor. De spelregels op het platform werden aangepast en dus moesten de programmeurs aan de slag. Mensen die niet met hem eens waren werden weleens afgesloten. Een enkeling verliet het platform. Maar de weerstand groeide. Het was zwaarder dan hij dacht. Hij hield een enquête onder de gebruikers en die stemden hem weg. Het is bewonderenswaardig dat hij die enquête startte. Sommigen zeggen dat hij zelf een uitweg zocht. Inmiddels is Musk recordhouder verlies boeken, zijn vermogen kelderde en hij is nu ver gevallen van de eerst plaats op de lijst van de rijksten der aarde.

Zijn soortgenoten hebben ook een dergelijk lot ondergaan. Nu zou men kunnen concluderen dat de tekstboeken niet meer hoeven te worden herzien. Het tegendeel. Deze gevallen verdienen een hoofdstuk. En deze transitiefase en nieuw tijdperk maken het onvermijdelijk dat wij ons gaan bezinnen op leiderschap. Een paar punten: De virtuele organisatie is alom aanwezig. Hoe leidt je die? Hiërarchie komt steeds minder voor. Hoe geeft men leiding zonder hiërarchie? Dan hebben wij nog de thema’s duurzaamheid, energietransitie, ongelijkheid en inclusie die geadresseerd moeten worden, om maar een paar zaken te noemen.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page