top of page

Loyaliteit en principes

Loyaliteit en principes

DRAFT 2.0

6 januari 2022

Wat is loyaliteit? Het is de mate waarin men trouw is aan aangegane verplichtingen. Wanneer men zich echt houdt aan de afspraak is er sprake van loyaal zijn. Eerlijk en oprecht zijn valt onder loyaliteit. Wat zijn principes? Niet van zijn beginselen afwijkend.

Op Curaçao is men loyaal aan personen. En dat gaat ver; boven principles. Misschien is het inherent aan kleine samenlevingen en eilanden. Het heeft geleid tot Family & Friends. Wie principieel wil zijn is onbetrouwbaar of een verrader. In een discussie met prof. Roel in ’t Veld stelde ik dat het niet ‘fout’ is, want wat is erop tegen de waarde ‘zorgen voor je mensen’?

Wat zijn de implicaties? Het collectief gaat steeds verder achteruit. Wij zijn niet loyaal aan vaderland (wij gebruiken het woord patria) en volk (pueblo). Wij zijn niet loyaal aan principes. Het gevolg is wij spreken elkaar niet aan, geen feedback, geen correctie, geen check and balances, geen leren, geen groei.

Hoe vreemd het ook klinkt, ik kwam hierop bij het lezen van het boekenweekgeschenk van 2018, geschreven Terlouw, Natuurlijk (Terlouw, 2018). Hoe staat het met onze loyaliteit naar de aarde?

Roel zei: wij wanen ons master of the universe baas over de aarde. Wij zouden ons meer indiaan moeten wanen die zich verbonden voelt met de natuur (in 't Veld, 2005). Ons gebrek aan loyaliteit heeft geleid tot de klimaatcrisis en de pandemie.

Misschien begrijpt u ook waarom er geen motie van wantrouwen wordt aangenomen in het parlement. Wij zijn vrienden.

References

in 't Veld, R. (2005). Behoorlijk bestuur in duurzame ontwikkeling. In U. o. Antilles, Een aanzet tot integrale ontwikkeling; Bezien vanuit het perspectief van het Caribische deel van het Koninkrijk (pp. 139-152). University of the Netherlands Antilles.

Terlouw, J. (2018). Natuurlijk; Een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid. De Kring.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page