top of page

Lokale bevolking blijft achter

Lokale bevolking blijft achter

DRAFT 3.0

25 april 2023

Goed onderzoek is nooit verrassend maar bevestigt wat je al ziet en weet. De titel is een kop uit de krant (Lokale bevolking blijft achter, 2023). Het gaat over woningen (Daling verlenen van bouwvergunningen; Maar er worden wel luxe appartementen gebouwd, 2023). Minder lokalen bouwen een woning. Het aantal woningverkoop is gestegen en de prijs is sterk gestegen.

Bijna 9.000 bouwvergunningen zijn verleend tussen 2010-2021. De helft was voor appartement. Het aantal bouwvergunningen voor appartementen steeg met 13,5 procent (Bouw van appartementen toegenomen, 2023).

En het gaat vaak om appartement in de prijsklasse van 350.000 en hoger. Deze trend werd zichtbaar in 2015. Er zijn ook appartementen voor lokalen maar vooral om te voorzien in de vraag van Amerikanen en vooral Nederlanders, in de vorm van vakantiehuis en tweede woning.

Daartegenover is juist een daling van 1,4 procent te zien in het aantal bouwvergunningen voor woningen. Dat zou veroorzaakt worden doordat de lokale bevolking vooral investeert in eengezinswoningen, maar vanwege de stilstaande economie is dit moeilijk. Lokalen die minder dan 3.000 gulden verdienen, komen nauwelijk aan de bak. De Centrale Bank is de bevolking, vanaf 2010 tot en met 2022, 23% armer geworden. Dat schijnt de verklaring te zijn dat het segment van huizen rond de 250.000 gulden erg is gekrompen. Dit is traditioneel het grootste segment op de woningmarkt. Door de emigratie van de afgelopen jaren is mogelijk de druk op de woningmarkt wat afgenomen.

Voer aan dit beeld toe het feit dat de bevolking krimpt. Dat de middenklasse sterk afneemt. Dat wij het laagste BBP kennen van alle landen/eilanden die ooit de Nederlandse Antillen vormden, en voeg daar ook maar Suriname aan toe.

De conclusie: Volgens het onderzoeken van het CBS is de vraag naar woningen tussen 2008 en 2015 toegenomen en het aanbod gedaald. Het woningtekort op Curaçao is toegenomen. Het CBS heeft hier nog geen verklaring voor. Ik stel dat het steeds moeilijker wordt voor de Curaçaoenaar om op het eiland te blijven wonen. Dit als gevolg van het tekort aan werk dat meer dan 3.000 gulden per maand betaalt. Dat Curaçao steeds aantrekkelijker wordt voor Nederlanders die mede dankzij het koersverschil zich een tweede huis kunnen permitteren. Dit beeld toont overeenkomsten met het beeld op Bonaire, met als verschillen dat daar de economie en de bevolking sterk groeien door de komst van Nederlanders en mensen uit Curaçao; het gevolg van de bijzondere status.

References

Daling verlenen van bouwvergunningen; Maar er worden wel luxe appartementen gebouwd. (2023, april 24). Antilliaans Dagblad, p. 2.

Lokale bevolking blijft achter. (2023, april 24). Antilliaans Dagblad, p. 9.

Miguel Goede

2 views0 comments

Kommentare


bottom of page