top of page

Linke soep

Linke soep

DRAFT 3.0

12 mei 2023

Waarom schrijf ik hierover? Omdat het een reëel onderdeel is van ons governance bestel met echte gevolgen. Governance bespiegeling die dit niet in ogenschouw nemen zijn niet volledig, op zijn zachts gezegd. Het doet mij denken dialoog dat ik voerde met Peter Verton, naar aanleiding van zijn laatste boek (Verton, 2017). Ik vertelde hem dat zijn boek een mooi verhaal was over de ontwikkelingen van onze democratie maar dat hij de rol van de georganiseerde misdaad niet belicht. Al gauw zei hij, je hebt gelijk. Het de eerste meeting van de Antillenkring die ik bijwoonde in 2017.

Er is een groep vrienden die ieder zaterdagochtend samen komt. Ik schat zo’n dertig in wisselende samenstelling. Een kleine groep houdt zich bezig met het bereiden van een soep, terwijl de anderen plenair of in een groepje of tête-à-tête met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen; van persoonlijk tot en met staatsaangelegenheden. Men komt er niet zomaar bij maar men moet geïntroduceerd worden. Het zijn CEO’s, consultants, politici, kopstukken uit het bedrijfsleven en vakbondswezen en niet te vergeten de media en zelfs overkoepelende NGO organisaties. Het gaat steeds meer lijken dat het consultancybureau die de coördinatie in handen heeft nagenoeg alle opdrachten binnenhaald. De groep lijkt dan ook naar, eigen zeggen, op alle belangrijke aangelegenheden invloed uit te oefenen. Het is een exclusieve club, het totaal tegenovergestelde van inclusie. Maar niemand die er echt over overvalt. Totdat er ineens op 24 maart 2014 in de krant stond dat deze groep de politieke moord op 5 mei 2013 heeft voorbereid (Ultimo Notisia, 2014). Het slachtoffer heeft de jaren ervoor de naam “black jet” voor deze groep bedacht.

De hele samenleving is in shock, met de leden van de groep voorop. Tegenwoordig hoort men niets meer van de groep. Aanvankelijk probeerde de groep te verjongen en te digitaliseren, maar inmiddels zijn vele van de prominente leden na dertig jaar met pensioen (Harinck, 2020). En dat is maar goed ook. Geen enkele is er armer van geworden.

Wat is hier in feite aan de hand? Het is onder andere de zesde macht; de consultancy. Maar dat is nog niet het ergste. Er zijn geen of weinig successen die aan dit bordje soep kunnen worden toegeschreven. Het is een niet democratische, niet transparante, achterkamertjes gebeuren, dat zich niet in de privésfeer op het maatschappelijk middenveld begeeft. Nee, het oefent rechtstreeks invloed uit op het democratisch openbaar bestuur en ook in de private sector, ten koste van het algemeen belang. Het is de puurste vorm van Family & Friends.

Maar ze zijn helaas niet de enige. Ook de Antillengroep vertoont veel van dezelfde kenmerken; een gesloten groep bestaande uit mannen en vrouwen uit alle sectoren van de samenleving, gecoördineerd door consultants. Na vele jaren werd ik voor het eerst uitgenodigd voor de boekbespreking van Verton. Toen ik dacht dat ik vanaf toen op de mailinglijst stond was dat niet zo. Enige tijd later woonde ik een lezing bij over het proces tegen Bouterse. Toen refereerde de spreker naar de onderwijzersstaking in de jaren zestig en kon ik wat verhalen uit de familie beter plaatsen. De laatste keer toen ik ging, vertelde een jonge econoom dat mensen die niet uit de armoede komen niet de juiste mindset hebben. Ik wist genoeg. Het is mij nooit duidelijk geworden wie een inleiding mag houden en wie niet. Er is een belangrijk verschil; deze jetset is niet black. Ik heb regelmatig gesolliciteerd via het wervingsbureau van een consultant die een prominente rol vervult in deze club. Ik kom nooit door de brievenronde. De laatste keer dat ik vroeg waar ik in tekort schiet was de boodschap dat ik geen ervaring heb op het niveau van de ambtelijke top en interacties met ministers. Ja, echt waar. En ik maak zo met dit schrijven natuurlijk geen Family & Friends.

References

Harinck, H. (2020, augustus 29). Jubileum: 25 jaar Grupo di Sòpi. Opgehaald van Antiliaans Dagblad: https://knipselkrant-curacao.com/interview-jubileum-25-jaar-grupo-di-sopi/

Ultimo Notisia. (2014). ‘Grupo ‘SOPI’ plande de moord op Wiels’. Opgehaald van knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/ultimo-noticia-grupo-sopi-a-plania-pa-mata-wiels/

Verton, P. (2017). Burgers & broeders; Goed bestuur en natievorming in Curaçao. LM Publishers.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page