top of page
Search
  • _

Limitarisme

Limitarisme

DRAFT 3.0

11 april 2023

Ik kende het woord ‘limitarisme’ niet, ik kwam het tegen in Vrij Nederland, dat mijn dochter mee had genomen bij haar laatste bezoek. Ik zou een verhaal schrijven over de totale editie “Wij moeten macht meer bevragen”. Maar ik besluit twee artikelen eruit te halen. “Herverdeling; Grenzen aan het limitarisme” uit de pen van Bas Jacobs (Jacobs, 2023). En ik koppel het aan “Er is niets mis met individualisering” (Peeters, 2023). Beide artikelen vallen een beetje uit de toon bij de andere bijdragen die volgens mij juist gaan over inclusie en democratie.

Voor beide artikelen geldt het volgende: er is inderdaad niets mis met individualisering en ook niet met topinkomens. Het gaat om de vorm en mate. Carel Peters verwijst naar kunstenaars collectieven in Indonesië en over collectivisme als ideologie. Subtiel merkt hij op dat het Westen individualistisch is en het Oosten collectivistisch. Maar het is geen dichotomie maar een schaal met twee uitersten. En waar het thans om gaat is dat het individualisme te ver is doorgeslagen is door het neoliberalisme, dat hij zelf noemt, en nu gecorrigeerd moet worden.

Evenzo is er niets tegen veel verdienen en rijk zijn, maar over de mate van ongelijkheid; er zijn dus inderdaad grenzen, niet aan het limitarisme maar aan de ongelijkheid. Het is voor mij nieuw dat mensen die pleiten voor normering van topinkomens erop uit zijn om alle salarissen gelijk te stellen. Jacobs verwijt de limitaristen van grenzeloze naïviteit; volgens mij is het een projectie. Hij draagt nauwelijks argumenten aan en gaat niet in op argumenten voor het reguleren van topinkomens. Zijn ideeën druisen in tegen de steeds groeiende consensus dat ongelijkheid een gevaar is voor de samenleving.

Net toen ik dacht dat ik mijn objectiviteit verlies, rolt het artikel van de Correspondent over mijn scherm: “Deze hoogleraar vraagt zich af: waarom is er nog geen rijkdomsgrens?” (Robeyns, 2023). Het toeval is dat Ingrid Robeyns de degens kruist met Bas Jacobs. Het moge duidelijk zijn in welk kamp ik sta, omkleed met reden.

References

Jabobs, B. (2023, februari). Herverdeling; Grenzen aan het limitarisme. Vrij Nederland, pp. 12-15.

Peeters, C. (2023, februari). Er is niets mis met individualisering. Vrij Nederland, p. 114.

Robeyns, I. (2023, april 9). Deze hoogleraar vraagt zich af: waarom is er nog geen rijkdomsgrens? de Correspondent.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page