top of page

Leeg zuigen

Als men het boek "Why nations fail?" leest moet men ook aan de "Dependensia Theory" van de jaren zestig of zeventig denken. De DT stelt dat landen ingedeeld kunnen worden in centrum en periferie. De rijkdom vloeit van periferie naar het centrum. Dit gebeurd doordat de lokale elite in de periferie wordt aan gestuurd door de eliten het centrum. WNF stel dat landen alleen tot ontwikkeling komen als het politieke systeem en het economisch systeem inclusive zijn en niet extractive. Een democartisch politiek systeem met een ondemocratische economie leidt niet tot duurzamentwikkeling. Een niet democratisch politiek systeem met een markt economie kan tijdelijk leiden tot Economische problemen, maar zal op den duur ook falen.

Op Curaçao hebben we een schijn democratie en een economie in handen van een elite. Het land wordt leeg gezochen via casino's, loterijen, banken, verzekeringsmaatschappijen. Constructions met overheidsNV's, accountants, advocaten. Te lage lonen en te hoge prijzen. Slecht onderwijs. De elite accumleert vermogen dat in het buitenland wordt geplaatst. Zo is het bekend dat de elite huizen bezit in bijvoorbeeld Miami, Santo Domingo, Den Haag. Men reist regelmatig naar deze bestemmingen en zet daar de zaken voort via het internet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page