top of page

Learning 3.0, skol pornada en One Laptop per Child

Om Curacao 3.0 en het bijzonder democratie 3.0 te laten functioneren is niet alleen internet noodzakelijk, maar ook goed gevormde burgers. Dat is nu niet het geval.  Slecht 53% heeft internet en het onderwijs voldoet niet. In Curacao 2.0 wordt nu gedebateerd over gratis onderwijs.  Dit zet geen zoden aan de dijk.  Gratis onderwijs blijft onderwijs 2.0.  Het is noodzakelijk het project One Laptop Per Child te implementeren.  Als ieder kind een laptop heeft, beschikt zijn huis ook over internet. Leren 3.0 is zelf leren. Zodra de leerling over een laptop beschikt, start direct het leren 3.0 en begint een traject van onbegrensde mogelijkheden, voor de leerling, het gezin, de bario en de samenleving.  Dit is bewezen.  Het is ook niet duidelijk waarom niet ieder kind op Curacao een laptop heeft.  Het is goedkoper dan gratis onderwijs en vele malen effectiever.

Leren 3.0 past helemaal in de belevingswereld van de opgroeiende generatie Z.  Deze generatie is geboren in de online wereld en smartphones.  Alles dat deze realiteit over het hoofd ziet is gedoemd te mislukken.  Maar beleidsmakers en politici die zelf moeite hebben met deze technologie kunnen moeilijk het leren 3.0 invullen.

Maar, pas op.  Het gaat om meer dan technologie.  Het gaat ook om het overdragen van waarden en normen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van Curacao 3.0, met name de democatie 3.0.

Hier de visie van Friedman op leren 3.0.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page