top of page

Leaders eat last

Leaders eat last

DRAFT 2.0

14 juni 2022

Dat is de titel van een boek van Simon Sinek uit 2017. Hij argumenteert dat een echte leider zichzelf op de laatste plaats stelt en bereid is zich op te offeren voor de organisatie en als het moet dat ook doet. Dat stuurt de boodschap uit naarde mensen in de organisatie dat ze gedekt zijn, geborgen zijn, en zij op hun buurt ook bereid zijn zich in te zetten en als moet op te offeren voor het geheel. De officieren in het leger eten pas als de troepen hebben gegeten. Intuitief spreekt dit ons aan. Het herinnert ons aan onze ouders, onze moederw, die het welzijn van het gezin voorop stellen.

Als wij nu kijken naar onze politiek en leiders in het bedrijfsleven, vakbond en ook in de kerk, zien wij vaak het omgekeerde. De zogenaamde leiders eten eerst, ook als het betekent dat de rest niet te eten krijgt. Kijk nu naar het reisgedrag van onze ministers en statenleden, het kan niet luxe genoeg. Ze offeren zich op om ons eiland te promoten en investeerders hier naartoe te halen. Ze doen dat niet alleen, ze offeren ook hun familie en vrienden op om ons te dienen.

Minister president van Barbados, Mia Amor Mottley reist ook wat af en ze wordt thuis en internationaal geprezen voor hoe ze de problemen van de kleine landen in het Caribisch gebied naar voren brengt. Maar zelfs bij haar begin ik me af te vragen of zij niet eerst eet.

Het dit leiderschap gaan wij het simpel weg niet redden ik moet denken aan het adagium: a hungry man is an angry man.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page