top of page

Julie Myerson: Een Schrijfster in de schijnwerpers van leven en privacy

Julie Myerson: Een Schrijfster in de schijnwerpers van leven en privacy

 

DRAFT 4.0

 

22 november 2023

 

In een recent interview deelde schrijfster Julie Myerson openhartig over de grenzen van haar pen en waar ze wel en niet over schrijft. Geboren in 1960 en woonachtig in Londen, heeft Myerson elf romans op haar naam staan, variërend van fictie tot non-fictie. Ze schreef ook anoniem een column in The Guardian over haar gezinsleven, inclusief haar dochter met drugsproblemen, wat later resulteerde in het boek “Nonfiction. A novel” en hen in de schijnwerpers plaatste.

Het interview belicht de reacties die Myerson ontving na het delen van haar persoonlijke ervaringen. Hoewel ze veel kritiek te verduren kreeg, schuwt ze deze niet en beschouwt ze alles wat een schrijver overkomt als brandstof voor de verbeelding. Ze doorstond niet alleen de uitdagingen van het schrijverschap, maar ook borstkanker, wat haar leerde zich te richten op wat er werkelijk toe doet in het leven (Mertens, 2023).

Het gesprek maakte indruk op mij, aangezien Myerson zonder terughoudendheid praat over haar leven en de invloed ervan op haar werk. Persoonlijk herken ik de neiging om mijn eigen ervaringen in mijn schrijven te verwerken, maar ik ben voorzichtig als het gaat om het blootleggen van het privéleven van mijn gezinsleden, familie en vrienden. Ik behoor tot de groep die gelooft in privacy, maar ik realiseer me dat de definitie ervan is geëvolueerd met de komst van het internet en digitale technologieën zoals camera's en geluidsopnames.

 

References

Mertens, D. (2023, augustus 31). Schrijfster Julie Myerson; Mijn zoon zei: In godsnaam, mam. Schrijf er over! Vrij Nederland, pp. 96-101.

 

 

 

 

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page