top of page

Jeugd is de toekomst

Op 15 mei komen twee issues via de media tot mij. De Unicef levert een rapport dat stelt dat het alarmerend is gesteld met geweld tegen kinderen en jongeren. Ik moet het rapport nog te pakken krijgen. Tegelijkertijd is een oproep door een onrganistie met its van "youth" in de maam, voor een protestmars tegen de criminaliteit die ook steeds zwaarder wordt. De twee onderwerpen zijn aan elkaar gerelateerd. De criminaliteit is het gevolg van hoe de jeugd is behandeld. Blijkbaar wordt de jeugd nog altijd behandeld, dus wij kunnen de toekomst verspellen.

Her rapport Unicef stelt dat vele kinderen slecht worden mishandeld, gevoed en opgevoed.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page