top of page

It is the economy, stupid

It’s the economy, stupid

DRAFT 3.0

31 maart

Laatst hoorde ik de uitdrukking weer in een redactioneel commentaar betrekking hebbend op Curaçao. De uitdrukking "It's the economy, stupid" is een beroemde politieke uitdrukking bedacht door James Carville, een strateeg voor de presidentiële campagne van Bill Clinton in 1992. Carville gebruikte deze uitdrukking om zijn team gefocust te houden op het meest kritieke moment van de campagne, namelijk de economie. De uitdrukking betekent dat als het om politiek gaat, de belangrijkste kwestie waar kiezers om geven de toestand van de economie is. Het suggereert dat politici hun inspanningen moeten richten op het creëren van beleid en initiatieven die de economie stimuleren en het financiële welzijn van mensen verbeteren. De uitdrukking is sindsdien een populair gezegde geworden dat wordt gebruikt om het belang van economische factoren bij de besluitvorming te benadrukken, niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven en op andere gebieden van het leven, bijvoorbeeld in de media.

Het probleem is dat het op het eiland qua debat nergens anders over gaat en er is toch geen resultaat; al meer dan twintig is er geen significante economische groei. (Dit is niet heleaam waar, want andere geliefde onderwerpen zijn ‘autonomie’ en ‘slavernijverleden’.) En waarom is toch nauwelijk economisch groei? Omdat de economie pas kan gedijen als ondernemen mogelijk is. De eerste conditie is dat er ondernemers moeten zijn, en ik bedoel niet per se buitenlandse investeerders. Het probleem van het eiland is níét gebrek aan geld, maar aan mensen met goede projecten die ze kúnnen uitvoeren. Dat veronderstelt niet alleen geen red tape, maar ook géén corruptie. En níét primair een goed functionerende kapitaalmarkt, waar vaak het accent op ligt, maar een goed functionerende arbeidsmarkt, waar men mensen met de juiste capaciteiten en vaardigheden kan betrekken. En dat veronderstelt goed onderwijs én een goed immigratiebeleid―nu is het in de praktijk een lijdens weg voor softwareontwikkelaars om IT-ers naam het eiland te halen. Allemaal zaken die vaak niet verder reiken dat het geduldige papier of zelfs totaal niet existent zijn. Dus uitspraken als “It’s the economy, stupid” zijn holle frasen. Wij kunnen het beter vervangen met “It’s the people, stupid.” (Verhagen, 2015). Toevallig mailt Don Wedekker mij vandaag een raport van de World Bank over Human Capital (Schady, 2023).

De uitdrukking “It’s the people, stupid” is een woordspeling. Het betekent dat de sleutel tot succes of mislukking in een bepaalde onderneming of situatie bij de betrokken mensen ligt. Het benadrukt het belang van begrip en tegemoetkoming aan de behoeften en wensen van de mensen, of het nu gaat om klanten, werknemers, kiezers of een andere groep individuen. In wezen is het een herinnering dat succes uiteindelijk afhangt van hoe goed we contact maken en de mensen die wij betrekken, inzetten, dienen, en die we proberen te bereiken.

References

Schady, N. (2023). COLLAPSE and RECOVERY; How the COVID-19 Pandemic Eroded Human Capital and What to Do about It. World Bank Group.

Verhagen, F. (2015, juli 29). It's the People, Stupid. Retrieved from www.groene.nl: https://www.groene.nl/artikel/it-s-the-people-stupid

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page