top of page

Intimidatie

Intimidatie

DRAFT 3.0

4 juni 2023

Intimidatie is een ernstige zaak die mensen kan ontmoedigen om hun mening te uiten en kritisch na te denken. Het is belangrijk dat we een omgeving creëren waarin open discussie en vrijheid van meningsuiting worden gewaardeerd en gerespecteerd.

In mijn geval had ik op mijn Facebook-wall een vraag gesteld over een programma van een overheids-NV waarin journalisten de CEO moesten ondervragen. Ik was nieuwsgierig naar de mogelijkheid van objectieve journalistiek in zo’n situatie. Echter, in plaats van een respectvolle dialoog aan te gaan, werd ik benaderd door twee daarbij betrokken journalisten die verhaal kwamen halen op een manier die ik als intimiderend heb ervaren.

Het is belangrijk dat journalisten en anderen begrijpen dat zij/wij een cruciale rol spelen in het bevorderen van transparantie en verantwoording binnen de samenleving. Ze moeten ook erkennen dat mensen zoals ik, als gewone Facebook-gebruikers, het recht hebben om vragen te stellen en om bezorgdheid te uiten. Een open en respectvol gesprek―ik heb niet veel op met het woord respect maar een van de journalisten verzocht mij bij deze gelegenheid onder andere to shut the fuck up―zou een constructieve manier zijn geweest om verschillende perspectieven te delen en inzicht te krijgen in elkaars standpunten.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich niet geïntimideerd voelen en zich vrij voelen om wantoestanden aan te kaarten, is het essentieel dat er een cultuur van openheid en dialoog wordt bevorderd―met onze kultura di miedu zijn wij thans ver verwijderd van dit ideaal. Het is van groot belang dat journalisten en media-instellingen zich bewust zijn van de invloed die ze hebben en ervoor zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om eerlijke en onpartijdige informatie te verstrekken. Gezien de verwevenheid van media met de politiek en economische belangen is het een illusie.

Het is ook belangrijk dat individuen zich gesteund voelen om kritisch na te denken en hun mening te uiten. Het is door het delen van verschillende perspectieven dat we als samenleving kunnen groeien en verbeteren. Mijn ervaring benadrukt het belang van respectvolle communicatie en het vermijden van (onbedoelde) intimidatie, zodat mensen zich aangemoedigd voelen om deel te nemen aan het publieke debat. In ons systeem van represailles ondernemen tegen kritische mensen is ook dit een illusie.

Als samenleving moeten we blijven werken aan het creëren van een cultuur waarin openheid, vrijheid van meningsuiting en constructieve discussie worden gekoesterd. Alleen op die manier kunnen we een beter begrip en een gezamenlijke inzet voor positieve verandering bevorderen. Dit is niet makkelijk omdat de geprivilegieerden (zevenvinkers) zich niet bewust zijn van hun status en weinig empathie hebben voor de niet-geprivilegieerden.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page