top of page
Search
  • _

Inleiding

Ik was blij te kunnen beginnen aan dit nieuwe boek, want het vorige boek "Bizar bestuur" was geen pretje. Het is niet leuk omhet bizarre zo expliciet te maken, maar het is wel noodzakelijk. Het was noodzakelijk om de noodzaak van verandering noodzakelijk duidelijk te maken. In dit boek wil ik uitleggen hoe goed bestuur mogelijk is. Het is misschien een utopisch boek, maar dat is wat we nodig hebben.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page