top of page

Huis 3.0 heeft een regenbak

Reeds eerder ging de blog over de woning in Curaçao 3.0.  Gisteren heeft het weer zwaar geregend op Curaçao. Weer bleek dat onze infrastructuur niet is afgestemd op de klimaatsverandering. Het regent veel zwaarder dan vroeger. Maar dat is een ander onderwerp.  Een deel van het regenwater is in de dammen van het eiland opgevangen. Maar het grootste gedeelte is direct naar zee geloosd.  Het is jammer, want het kon opgevangen worden en worden gebruikt in plaats van het dure water van onze utilitycompany Aqualectra.

In het verleden hadden de huizen regenbakken waarin het regenwater werd opgevangen.  De laatste jaren wordt weer besproken om het aanleggen van regenbakken en het stimuleren daarvan. Maar het schiet niet echt op. Zo was er een minister die dit zou bevorderen.  Ook is er een bedrijf dat regencontainers instaleert. Ik heb daarom een aantal voorstellen om dit versnellen. Op de eerste plaats moeten alle FKP woningen (volkswoningen) vanaf nu gebouwd worden met een container om het water op te vangen. Alle bestaande volkswoningen moeten worden voorzien van zo'n container. Met name de bewoners van deze huizen, die horen tot de lagere inkomens, kunnen deze 'subsidie' goed gebruiken. Verder wordt het opvangen van regenwater als voorwaarde gesteld bij een bouwvergunning voor alle nieuwe gebouwen.  En de overheid gaat alle huizen, tegen kostprijs, voorzien van een regenbak.  Is dit een realistisch plan? Graag verneem ik jouw commentaar.

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page