top of page

Hot, Flat and Crowded and Shell

Hot, Flat and Crowded and Shell

DRAFT 1.0

29 mei 2021

“Hot, Flat, and Crowded; why the world needs a green revolution – and how we can renew our global future” is de titel van een van de boeken van Thomas Friedman van 2008 (Friedman, Hot, Flat, and Crowded; why the world needs a green revolution – and how we can renew our global future, 2008). De titel zegt eigen alles. Hij spreekt al van een groene revolutie. Het is niet het meest bekende boek van deze bestseller auteur die driemaal de Pulitzer Prize, hij is bekender van zijn boek “The World is Flat” (Friedman, The World is Flat, 2005). Niet alles wat hij schrijft is goed. Zijn boek de “The Next 100 years; a forecast for the 21st century” mist de pandemie van 2020 (Friedman, The Next 100 years; a forecast for the 21st century, 2019).

Dat het issue van de klimaatcrisis op de wereld governance agenda kwam, wordt toegeschreven aan de documentaire film “ An Inconvenient Truth” van ex-vice-president Al Gore (Gore, 2007). De film won twee Oscars en Gore ontving in 2007 de Nobelprijs voor de vrede. Maar dit issue van de grenzen aan groei gaat zelfs veel verder dan het rapport van de club van Rome ban 1972, tot Thomas Malthus die leefde van 1766 tot en met 1834. Een andere grote naam die verbonden is met dit onderwerp is de Zweedse scholier Greta Thunberg die in 2018 een staakte voor het klimaat en in dat jaar de Verenigde Naties toesprak. De lijst van namen is helemaal niet volledig. Het geeft slechts aan dat het heel lange weg was naar Kyoto en Parijs en dat het vonnis tegen de Shell niet uit de lucht komt vallen.

Op 26 mei 2021 oordeelde de rechter, in een zaak aangespannen door Milieudefensie, dat Shell moet meewerken aan de snelle halvering (45%) van de CO2 uitstoot (Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell: CO2-uitstoot moet sneller dalen, 2021). Het is logische dat dit vonnis ook spreekt tot andere CO2 producenten. Dit zal natuurlijk ook gevolgen hebben voor de raffinaderij op Curaçao.

References

Friedman, T. (2005). The World is Flat. Farrar, Straus and Giroux.

Friedman, T. (2008). Hot, Flat, and Crowded; why the world needs a green revolution – and how we can renew our global future. Penguin Group.

Friedman, T. (2019). The Next 100 years; a forecast for the 21st century. Anchor Books.

Gore, A. (Director). (2007). An Incoventient Truth [Motion Picture].

Dr Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page