top of page

Hoe zou ik het apparaat opzetten from scratch?

Hoe zou ik het apparaat opzetten from scratch?

DRAFT 1.0

31 mei 2021

Vaak heb ik de behoefte om op deze dag te schrijven over 30 mei 1969; de revolte op Curaçao. Dat heb ik vandaag helemaal niet. Ik wil aan de nieuw minister BPD uitleggen de overheid anno 2021 is. Dit door uit te leggen hoe je die zou bouwen als je dat from scratch zou doen.

De overheid is een portal op het internet waar alle burgers en bedrijven naartoe gaan voor het betrekken van overheidsdiensten en om te voldoen aan hun verplichtingen. Achter dit portal is een database of een aantal geïntegreerde databasen die in feit het hart en de hersenen zijn van de overheid. Allemaal gebouwd met cyber-security in het achterhoofd. Om dit systeem aan de praat te houden zijn er een beperkt aantal ICT specialisten. Er moet een unit zijn die de politiek bijstaat met de strategie en het beleid en de uitvoering wordt gedigitaliseerd. Er is een unit-communicatie de samenleving voorlicht. De virtuele overheid is 24/7. Voor sommige zaken maak je online een afspraak en gaat men naar toe, als de dag daar is. Dan houden wij units over als politie, gevangeniswezen, etc. Maar ook openbare werken. Ook die worden gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld, de surveillance camera’s worden verder uitgerold en het aantal patrouilles wordt sterk gereduceerd. Allemaal ISO-gecertificeerd.

Het probleem is dat veel ambtenaren met name leidinggevenden denken dat de overheid in gebouwen zit en burgers naar een loket moeten komen. De gobiernu.cw zoals het er nu is, is resultaat van gebrek aan visie en besef wat de e-government is. De databases van de overheid zijn weinig interconnected. Bijna niemand weet welke databases de overheid heeft. Ik ook niet maar ik denk na: er is een databank voor personen bij burgerzaken, een database bij KvK, een database de belastingdiensten, bij de SVB en bij het Kadaster. Al twintig jaar wordt gesproken om deze database te integreren. Deze ideeën zijn niet nieuw. Zie bijvoorbeeld Cybercorp (Martin, 1996) en Reinventing Government (Gaeblet, Osborne, & Geabler, 1993).

Hoe zou je beginnen? Het aanstellen van een CIO, de website verbeteren en de databases integreren. Al die plannen zoals van een nieuw gebouw voor de overheid zijn totaal niet meer van deze tijd. Laat ik het ander uitleggen. De bank anno 2021 is een portal. Voor sommige diensten maak je een afspraak online en ga je naar toe. Tegelijkertijd moet de regering erop toezien dat alle burgers en huizen goed aangesloten zijn op het internet en dat scholen opleiden voor de digitale samenleving.

References

Martin, J. (1996). Cybercorp; the new business revolution. Amacom.

Osborn, D., & Gaeblet, T. (1993). Reinventing Government; How the entrepreneurial spirit is tranfsforming the public sector. Plume.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page