top of page
Search
  • _

Hoe werk een departement?

Een minister heeft een departement. Dat wordt geleid door een Secretaris Generaal en enkele directeuren. samen vormen ze het MT, managementteam. Allen geven leiding aan een aantal medewerkers. Uit de meeste departementen komt heel weinig. Te veel mensen niet op de juiste plaats. Capabele mensen zijn op een zijspoor gezet. Mensen kunnen geen leiding geven en aansturen. Er vind geen structureel werkoverleg plaats. Er zijn geen plannen, geen projecten, geen uitvoering. Steeds meer mensen die weg kunnen gaan weg. Zij die met pensioen geen graag. Goede mensen solliciteren niet meer op de topfuncties bij de overheid. Volgens sommigen is de kwaliteit zo slecht, dat niet een opleiding, training en coaching kan helpen. Maar, zegt iedereen, je kun ze niet ontslaan. Ondertussen gaat het hele land naar de knoppen.

Maar op tijdens de begrotingsbehandeling op 10 december wil de minister president iedereen herinner dat maatregelen genomen moet worden omdat de vorige minister van financien in het kabinet Schotte net is heen gezonden. Wat hij ons niet wil herinneren is dat toen er een motie van wantrouwen was, zijn leider de motie heeft omgezet in een motie van afkeuring.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page