top of page

Hoe komt een organisatie 1.0 naar 3.0, binnen een jaar?

He, Miguel hier een vraag voor je: Stel een organisatie gaat 1 jaar met jou aan de slag. Maar niet individueel. 5 managers van 5 verschillende organisaties. Wat leren ze in jouw jaarprogramma zodat ze van 1.0 naar 3.0 gaan?

Van 1.0 naar 3.0 is maatwerk.  Het is o.a. afhankelijke van het type business, de sector, de markt en de positie van de organisatie in het geheel. Het is conceptualiserenmaar vooral doen.  Waar gaat het om? Om de volgende elementen die ook enigszins gevolgtijdelijke uitgevoerd kunnen worden.  Maar tenslotte simultaan en continu. 

Webpresence.  3.0 speelt zich af op het internet.  Dus daar beginnen we dan ook gelijk mee.  Een eenvoudige internet die, als nodig is, door de manager zelf wordt beheert. Gedurende het jaar wordt deze website interactief gemaakt.

Visie en missie. Waarom bestaat jouw organisatie?  Wat is jouw toegevoegde waarde voor de samenleving?

Communicatie. Hoe communiceert u binnen het bedrijf?  Om op een lijn te zitten om de visie te realiseren moet men op een lijn zitten.

Outputs definiëren.  Wat zijn jouw producten en diensten?  Wat maakt ze onderscheidend?

ICT plan.  Wat is er in huis aan ICT?  Hoe staat het met de integratie van de hardware en software?  Hoe is de continuïteitgeborgd?  Hoe staat het met de beveiliging? Maar ook welke smartphones worden er gebruik en hoe? En het gebruik van open source software.

Processen beschrijven.  Wat zijn de procedures?  Hoe is de control?

Plannen, en budgetteren.  Er moet een (jaar)cyclus worden vastgesteld. Er moet aandacht zijn voor de prijs en de kwaliteit. Het jaar moet vastliggen een

Draaien (pdca). Iedere dag(cyclus) wordt gekeken naar de week, de maand, kwartaal en het jaar. Iedere dag wordt geproduceerd en wordt er gezocht naar verbetering of innovatie. Alle processen zijn belangrijk, maar met name het proces van factureren en innen.

Branding. Hoe wordt gezorgd dat potentiële klanten ons kennen en benaderen.

Verkoop.  Uit eindelijk gaat het om betalende klanten.

Maar het blijft maatwerk.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page