top of page

Het wordt geprobeerd

Het is niet dat de ambtelijke bureaucratie zich niet tracht te verbeteren. Zo volgt de hele top van het Ministerie van Financien een op Amerikaanse lees geschroeide opleiding. Ik merk in februari 2014 dat de dame ambtenaar bij de Inspectie van Belasting ook erg haar best doet en erg klantgericht is. Ook is aangekondigd dat er binnenkort verdere verbeteringen, waar onder service via het internet, doorgevoerd zullen worden. Er wordt weer gesproken van een bestuursacademie om ambtenaren op te leiden. Maar het probleem blijft de achterliggende processen en het feit dat er te veel mensen met niet juiste kwalificaties politiek zijn benoemd. Maar de belangrijkste rede waarom het niet zal lukken is, omdat er op grote schaal structureel onrecht is aangedaan aan een significante groep. Met name een groep hoog opgeleide die zonder rede op vernederende wijze opzij is gezet, nooi is gerehabliteerd en niet meer is ingezet. Het gevolg is dat het intellect van het land is uitgeschakeld of zichzelf heeft uitgeschakeld. En geen enkel land kan vooruit zonder de steun van intellecteulen. Men tracht jong afgestudeerden in te zetten, maar zonder de begeleiding van ouders academici gaat het niet lukken. Dit is al meerdere malen bewezen, bijvoorbeeld met het project "Young Professionals" dat rond 101010 is geimplementeerd. Het resultaat is dat alle dertig jonge hoogopgeleide mensen zijn gefustreerd.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page