top of page

Het het oog van de orkaan

Het oog van de orkaan

DRAFT 2.0

7 augustus 2022

Ik overwoog twee andere titels voor dit schrijven: uitlaatklep van de stoom in de ketel of communicerende vaten. Want Nederland en Bonaire zijn communicerende vaten van Curaçao; nu het hier niet goed gaat trekken vele burgers daar naar toe.

Zo'n uitspraak van de regeringsleider tijdens een live uitgezonden persconferentie hebben een grotere impact dan velen, -inclusief de pers- denken. Want nu is het officieel, er is een exodus. Iets dat zijn voorganger vier jaar lang verborgen heeft gehouden. Ook is het nu officieel dat er geen middenklasse meer is. Ook is het nu officieel bevestigd dat het probleemoplossend vermogen verder is afgenomen.

Ik zit of zat nog in de ontkenningsfase, emotioneel gezien. Maar als de schoolbesturen aan de vooravond van het nieuwe schooljaar melden dat veel ouders met leerlingen zijn vertrokken, dat veel leraren zijn vertrokken, dat scholen in Rotterdam advies vragen over de leerlingen afkomstig van het eiland, moet ik het wel beginnen te geloven. De Commander in Chief meldt dus dat de storm van de epidemie voorbij is, maar onbedoeld vertelt hij dat wij, tijdens het reces of vakantie, ons in de het oog van de orkaan van de sociaal en economische crisis bevinden.

Hij voelt de druk niet, waarschijnlijk niet omdat hij enkele weken in het buitenland is geweest voor medische behandeling, maar door dat mensen vertrekken in plaats van te protesteren en zich te melden aan de loketten van hulpverlenende instanties, zoals de voedselbanken. Ook voelt de regering de druk niet omdat het geboekt wordt op de pandemie en de vorige regering. Maar dat is niet juist, want de regering van nu is de oppositie van toen. En het is gewoon objectief vast te stellen dat er een ongekende guerrilla oppositie was gevoerd dat iedere vooruitgang onmogelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, ruim een jaar oogst deze regering wat het zelf heeft gezaaid. Maar wat veel erger is, is dat deze regering de problemen accelereert en expandeert door een onbesuisd belasting compliance beleid.

Deze regering omringt zich net als alle andere regeringen door family & friends met het verschil dat deze zich als schoemakers niet bij hun leest houden, pakken boter op hun hoofd hebben en geen enkel oog hebben voor de publieke zaak. Onder deze groep bevinden zich ook topinkomens die beschermd worden door de regering en de rest van de politiek. Er ontbreekt een visie, zie het nooit bediscussieert regeringsprogramma, een samengeraapt landspakket en een getorpedeerde Coho.

Het is dankzij de communicerende vaten dat wij hier geen Sri Lankaase situaties beleven. Althans nog niet, want na het oog kom de staart van de orkaan, en het seizoen is maar net begonnen.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page