top of page

Het geheim van Singapore

Het geheim van Singapore

DRAFT 3.0

3 mei 2023

Op 13 april 2023 schreef ik op mijn wall: “Splika ami kon invershon lo resolve nos problemanan.” Leg uit hoe investeringen onze problemen zullen oplossen. Dit naar aanleiding van de hetze over de Onderlinge Regeling en het weglaten door Nederland van de zogenaamde investeringen, die niemand nader kan invullen want er is geen investeringsplan.

Ulysses Locadia regeerderde op Yves Cooper: Het onderwijs dat wij hebben genoten en nog steeds geniet, vormt geen volk en leiders die de noodzaak begrijpen om in menselijk kapitaal van het land te investeren. Dat kunnen wij leren van Singapore. Yves Cooper regaeerde: Duidelijk! Ik heb nooit geweten dat onderwijs de succesfactor is van Singapore.

Dat is een zeer beperkte interpretatie van wat Ulysses naar voren tracht te brengen. De afgelopen jaren heb im vaak verwezen naar mijn publicatie over Singapore (Goede, 2011). Steeds denken mensen dat ik voorstander van 1:1 toepassen ben van de formule van Singapore. Vanaf dag één heb ik gezegd dat wij onze eigen formule zullen moeten vinden want wij zijn geen volgelingen van Confucius.

Ik verwees naar de video waarin een vooraanstaande Singaporees―hij was of is decaan van de Lee Kuan Yew School of Governance―Kishore Mahbubani (Omar, 2020). Hij stelt dat de formule is: MPH; Meritocratie, Pragmatisme en Honesty. De best opgeleiden en voorbereid mensen krijgen de functies. Er is geen ideologische strijd over de in te zetten strategie, de strategie die werkt wordt toegepast. En integriteit, geen corruptie, honesty.

Maar ik wijs erop dat er meer is dan MPH. En inderdaad heeft Singapore een van de beste onderwijssystemen van de wereld, met name op het gebied van STEM (science, technology, engineering and mathematics), in het bijzonder rekenen. Maar vergeet niet dat change een thema is in het onderwijs.

Maar het begint met leiderschap, integriteit, visie, een masterplan en onderwijs. En waar staan wij? Leiderschap? Integriteit? Visie? Masterplan? Onderwijs? Meritocratie? Change?

References

Goede, M. (2011). Globalization of small islands: the role models of Curaçao. International Journal of Commerce and Management, 21(2). Retrieved from https://www.academia.edu/36453233/Globalization_of_small_islands_the_role_models_of_Cura%C3%A7ao

Omar, N. (2020). MPH - The secret formula for Singapore Success. Retrieved from www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1NMQa-HYuYVpVUDtPxe7lUdGtQgbirra7qrd41LOH_VyG7UM5oo6cRMBs&v=ei_ejKD2oRs&feature=youtu.be

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page