top of page

Het Curacaose Honkbalwonder: Een social contract voor succes

Het Curaçaose Honkbalwonder: Een social contract voor succes

DRAFT 4.0

12 augustus 2023

Op zaterdag 7 augustus behaalde de Curaçaose Senior League opnieuw een wereldtitel. Het eiland heeft een rijke geschiedenis van regionale en wereldwijde successen op het Little League-niveau. Sinds de eerste deelname van het land aan een toernooi in 1980, heeft Curaçao een indrukwekkend winstrecord van 46-25 weten te behouden, met een Wereldkampioenschap in 2004 en drie tweede plaatsen in 2005, 2019 en 2022. Bovendien fungeert Curaçao als een belangrijke leverancier van honkbaltalent voor de Major Leagues en andere grote honkbalcompetities over de hele wereld. Hoewel Curaçao op andere gebieden misschien minder succesvol is, heeft het op het gebied van honkbal al tientallen jaren lang volhardend gepresteerd. Wat is het geheim achter dit succes?

In mijn jaarlijkse artikelen over dit onderwerp, wil ik niet in herhaling vallen en benader ik het vanuit een andere invalshoek. Ik geloof dat Curaçao succesvol is omdat er op nationaal niveau een sociaal contract bestaat dat jaarlijks wordt vernieuwd, en dat luidt: “Wij worden wereldkampioen.” Deze ambitie is nooit lager. Alle betrokkenen bij het kind, zoals ouders, trainers, de organisatie, sponsoren, de media, de overheid en de burger, onderschrijven dit doel. Niemand onthoudt zijn ‘handtekening’.

Dankzij dit collectieve engagement van iedereen spelen de kinderen het spel met passie en vastberadenheid, zonder hun kind-zijn op te offeren. En de resultaten zijn zichtbaar: wereldkampioenschappen en glansrijke prestaties in het honkbal.

De vraag die opkomt is: waarom kunnen we dit niet toepassen op andere gebieden, bijvoorbeeld als het gaat om regeringsbeleid? Waarom kunnen we geen vergelijkbaar sociaal contract sluiten om collectief te streven naar vooruitgang en succes op andere terreinen?

Het antwoord ligt mogelijk in de complexiteit en diversiteit van maatschappelijke vraagstukken. Honkbal is een duidelijk afgebakende sport met meetbare resultaten, waarbij succes gemakkelijker te kwantificeren is. Aan de andere kant kunnen regeringsbeleid en het nastreven van vooruitgang op andere gebieden veel gecompliceerder zijn en worden beïnvloed door diverse factoren, zoals politiek, economie, cultuur en sociale omstandigheden.

Desalniettemin biedt het Curaçaose honkbalwonder een waardevolle les voor andere gebieden van de samenleving. Het laat zien dat ambitie, toewijding en collectief engagement cruciaal zijn voor succes. Het creëren van een breed gedragen sociaal contract, waarin alle belanghebbenden zich committeren aan een gezamenlijk doel, kan een krachtig instrument zijn om positieve verandering te bewerkstelligen.

Misschien is het tijd dat we de uitdaging aangaan om een vergelijkbaar sociaal contract te creëren voor andere sectoren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, milieu en economie. Als we als samenleving collectief streven naar vooruitgang en succes, kunnen we wellicht ook op andere gebieden opmerkelijke prestaties bereiken. Het Curaçaose honkbalwonder toont ons dat het mogelijk is. Laten we deze les ter harte nemen en samen bouwen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page