top of page

Het COVID-19 beleid

Het COVID-19 beleid

DRAFT 1.0

12 april 2021

Vanuit een bestuurskundige bril is het COVID-19 beleid allesomvattend. Een unieke case. COVID-19 is een wicked beleidsvraagstuk. Een ongestructureerd probleem (Engels: wicked problem) is een probleem dat moeilijk of onmogelijk oplosbaar is door onvolledige, tegenstrijdige en veranderende voorwaarden voor probleemoplossing die veelal moeilijk te identificeren zijn. Het begint als een gezondheidszorg vraagstuk, maar werd al snel een economische en sociaal probleem. Het speelt in alle portefeuilles, de een meer aan de andere.

Alle beleidsinstrumenten worden ingezet. Vanwege de aard van het vraagstuk en de oplossing is het belangrijkste instrument de communicatie. De burger moet geïnformeerd worden hoe zich te beschermen.

De organisatie moet er op worden afgestemd. Het gaat niet alleen om overheidsorganisaties, maar ook de civil society e de private sector. En is is niet alleen nationaal, maar het moet samengewerkt worden binnen het Koninkrijk en wereldwijd.

Er is en bijzondere interface met de wetenschap want vandaar moeten de oplossingen komen. Niet alleen het vaccin maar ook de inzcten om hoe de spreiding af te remmen.

De wetten worden toegepast en er moet zelfs nieuwe wetgeving opgesteld worden. Denk aan de noodwet.

Dan is er dwang. De lockdown moet kunnen worden afgedwongen binnen het wettelijk kader.

Ook ziet men duidelijk de financiële instrumenten. Productie capaciteit moet zo veel mogelijk behouden worden en de burger moet inkomen behouden en anders van voedsel worden voorzien.

Ook moeten er faciliteiten worden gecreëerd, hospitaalbedden, IC bedden. Onder deze noemer plaats ik ook het aantrekken van extra personeel en niet in de laatste plaats het verwerven van het vaccin.

Alles is nodig om dit probleem op te lossen. Het is misschien het grootste bestuurskundige en governance experiment ooit.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page