top of page
Search
  • _

Het CDA op zoek naar vernieuwing: Kan Henri Bontenbal het tij keren?

Het CDA op zoek naar vernieuwing: Kan Henri Bontenbal het tij keren?

DRAFT 4.0

28 augustus 2023

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) staat op een kruispunt in zijn geschiedenis. Na recente turbulenties en verlies van vertrouwen wordt er met hoop gekeken naar de 40-jarige Henri Bontenbal als mogelijke kandidaat-lijsttrekker die het CDA naar een nieuw tijdperk kan leiden. Hiermee hoopt de partij haar eigen identiteit te versterken en een nieuw elan te creëren. Dit zou een weg kunnen zijn om weg te bewegen van het dominante neoliberalisme dat de partij in het verleden heeft gekenmerkt.

De visie van het CDA om terug te keren naar “minder ik, meer wij” en “Voor heel Nederland” weerspiegelt de roep om gemeenschapsgericht leiderschap en het overbruggen van verdeeldheid. Opvallend is de suggestie om het traditionele links-rechtsspectrum te vervangen door een “ik-wij spectrum”, wat aantoont dat de partij bereid is om nieuwe wegen in te slaan en zich aan te passen aan veranderende tijden.

Hoewel er al stappen worden gezet richting vernieuwing, is het duidelijk dat het herpositioneren van het CDA geen eenvoudige taak zal zijn. Het afstand nemen van het, het andere huidge discourse, “wij-versus-zij” discours en het corrigeren van het neoliberalisme zijn lovenswaardige doelen, maar ze zullen tijd en inspanning vergen om te worden gerealiseerd.

Het zijn zaken die ik al enkele jaren verkondig: “Het gaat om ‘wij’ en minder om ‘ik’.” Het is een vreemde gewaarwording als blijkt dat er een nieuwe tijdsgeest opkomt en je het zelf al hebt aangekondigd.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page