top of page

Het belang van dialoog: Het verschil tussen bebatteren en dialoogDRAFT 4.0


30 oktober 2023


Ik heb de nodige (zelf)motivatie boeken gelezen. Een van de boeken die me bijzonder is bijgebleven, is “The 7 Habits of Highly Effective People” van Stephen Covey, dat eind jaren tachtig werd gepubliceerd. Dit boek zit boordevol waardevolle inzichten en principes, maar twee specifieke concepten zijn me altijd bijgebleven: “leave a legacy” en”seek to understand, and then be understood.”

Leave a Legacy” is een krachtige gedachte. Het herinnert ons eraan dat het leven niet alleen draait om wat we in het hier en nu doen, maar ook om de erfenis die we achterlaten. Wat zullen mensen zeggen op onze begrafenis? Welke impact hebben we gehad op de levens van anderen en op de wereld om ons heen?

Het tweede concept, “seek to understand, and then be understood,” gaat over communicatie. Dit is een gebied waar velen van ons, niet alleen op Curaçao maar overal ter wereld, moeite mee hebben. We zijn geneigd om te strijden voor onze mening zonder deze goed te onderbouwen. We zijn vaak gericht op winnen, niet op het voeren van een echte dialoog. Als we niet aan het woord zijn, luisteren we niet echt, maar denken we na over wat we zullen zeggen wanneer we weer het woord hebben veroverd.

We begrijpen niet altijd dat er een wezenlijk verschil is tussen debatteren en een dialoog voeren. Bij een debat draait het vaak om winnen en verliezen, waarbij je soms kunt winnen zonder dat wat je zegt echt klopt. Het gaat erom de ander te overtroeven en je eigen standpunt te verdedigen, ongeacht wat de waarheid is.

Dialoog daarentegen is gericht op begrip en wederzijdse groei. Het gaat erom elkaars standpunten te begrijpen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. In een echte dialoog wordt iedereen rijker, omdat we van elkaar leren en ons gezamenlijke begrip verdiepen.

Het probleem is dat velen dialoog zien als een vorm van gezichtsverlies of vernedering. Het wordt vaak verward met zwakte. En misschien is dat de reden waarom we zo vaak moeite hebben om constructief met elkaar in gesprek te gaan. We zijn bang om toe te geven dat we iets niet weten of begrijpen, bang om onze kwetsbaarheid te tonen. Maar er is niets mis met een gesprek afsluiten met een verrijkt standpunt en vervolgens actie te ondernemen op basis van meer inzicht.

Maar het kan niet anders dan dat we moeten leren in dialoog te gaan, vooral in een samenleving waar complexe problemen gezamenlijke oplossingen vereisen. We kunnen niet langer vasthouden aan het idee dat debatteren en winnen de enige manier is. Het begint met het besef dat echte groei en verandering alleen mogelijk zijn als we bereid zijn om te luisteren, te begrijpen en samen te werken.

Misschien moeten we ons afvragen waarom we communicatie als een bedreiging zien, waarom we bang zijn om te luisteren en te begrijpen. Laten we niet alleen spreken over het belang van dialoog, maar laten we daadwerkelijk de moed vinden om het in de praktijk te brengen. Het gaat niet om de naam van een nationaal dialoogplatform; de naam is niet het belangrijkste. Wat telt, is wat we doen. Dat begint met luisteren, begrijpen en echt in dialoog gaan.


Miguel Goede

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page