top of page

Het ambtelijk apparaat is een "bottleneck" geworden

Nu heeft de overheid besloten om in 2014 ongeveer 290 miljoen te investeren met o.a. als doel de economie opgang te helpen. Een soort Keynesiaanbeleid. Volgens mij is geen bewijst dat dit recept ook nu nog werkt, maar dat is een andere zaak. Wat blijk nu in juni? Het apparaat heeft slechts een paar miljoen aan projecten kunnen verwerken. Het apparaat werkt niet.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page