top of page

Gesprekken met je vrouw

Als je in 2011 bent politiek ontslagen en e wacht in 2013 nog op vonnis van de rechtbank gebeuren er intressante dingen in je leven. Het onderhoud van je huis gaat achteruit. Je vrouw begrijpt je niet meer. Ze kan het ook niet begrijpen. Je gaat wel je boeken schrijven en iedereen kent je kwaliteiten. Maar dat helpt je niet. Wat heb je aan de rechtstaat? Mijn leven is een "waste of talent". Maar "who cares". Het kost je al je krachten om het bijelkaar te houden. Jaloesie is een ziekte. Het leidt tot canibalisme. De canibaal denkt dat hij door het veroberen van de ander over diens kwaliteiten gaat beschikken. Alex Rosaria bracht ontslagen in verband met canibalisme en Omayra Leeflang legde het uit in een statendebat over de ontslagen. Daar werd een motie gelanceerde die geen meerderheid haalde.

Als ik achter mijn PC zit en schrijf voel ik me lekker. Op de radio praten oet minder voor mij, hoewel de luisteraars het erg waarderen. Ik wissl het schrijven af met FB en lezen. Mijn Vrouw begrijpt dat niet. Ze denkt dat ik dan niet thuis ben. Ik heb dan iet de rust. Het gevolg is dat ik niet schrijf als ze thuis is en en ik dan ongelukkig.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page