top of page
Search
  • _

Gesprek, dialoog of debat

Velen hebben het er over en/of roepen er om. Nu vergis je je snel dat zij die het roepen het ook kunnen. Ik beging de fout een dialoog over economie en investeringen aan te gaan. Ik ben geen stap verder gekomen in het dialoog of debat. Met die betreffende persoon. Waarom? Een een debat gaat het natuurlijk primair om de inhoud, de informatie, de argumenten. Maar er is ook iets van een vorm. En het is nooit "vorm" boven "inhoud", maar wie de vorm niet bewaakt komt niet aan de inhoud. De vorm zorgt er voor dat we de bal spelen en niet de man. Ooit zei iemand: je moet het debat hygiënische houden. Waar gaat het vaak mis? We spelen eerst de man en daarna zien we wel wat we met de bal doen. Het resultaat is geen debat. Velen zijn zo verstandig om dan maar niet het debat op te zoeken. Vervolgens blijft die ander roepen: er is geen debat. Volgens mij is hij die de man speelt een angstige "macho" die het echte debat niet aan durft.

Ik wil best rekeninghouden dat een Latijns Amerikaan anders debatteert dan een European, c.q. dat er cultuurverschillen bestaan, maar het gaat universeel om argumenten en net als bij voetbal, mag je nooit de man spelen. De Latino houdt vol dat hij een linkse revolutionair is en beweert strijdlustig te zijn tegen het onrecht. Feit is dat links in Europa hun ogenschijnlijk minder revolutionair ogende stijl veel meer echte resultaten heeft geboekt, voor wat voor reden dan ook.

Over debatten heb ik jaren terug van Aart Broek het volgende geleerd. Je hebt drie arena's: de brede maatschappelijke discussie, het debat van de "opinion leaders" en "last but not least" het intellectuele debat. Maar heel weinig mensen kunnen in alle drie de arena's presteren en men moet het ook niet willen.

Gegeven mijn ervaringen in de Facebook arena is het volgens mij nu even tijd om van dit platform te verdwijnen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page