top of page

Gelijkheid

Gelijkheid

In een ideale samenleving zijn we allemaal gelijk?

We zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Iedereen is uniek en heeft een eigen talent. Dit talent moet ten volle ontwikkeld en benut te worden. De opvoeding, opleiding en arbeidsmarkt moeten dit als uitgangspunt hebben.

Zullen er klassen bestaan?

Niet zo als we ze nu kennen. Maar het is wel zo dat de besten, de best door voorbereiding, zullen regeren, in het algemeen belang. Er zal geen statusverschil zijn tussen banen. De vuilophaal is niet minder dat de minister president en dat komt tot uiting in de inkomensverschillen.

Wat motiveert dan de mens?

Altruïsme en intrinsieke motivatie. Het gaat om menslievendheid, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid. En niet van buiten ingebracht maar van binnen uit (intern, intrinsiek) naar buiten komend.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page