top of page

Feedback en kritiek: Een belangrijk onderdeel van vooruitgang

Feedback en kritiek: Een belangrijk onderdeel van vooruitgang


DRAFT 4.0


26 oktober 2023


Bijna niets gedijt zonder feedback. Kritiek is een vorm van feedback. Op Curaçao lijken we soms terughoudend om feedback te geven of te ontvangen. Onlangs, na een conferentie bij de Centrale Bank, ontving ik veel complimenten. Ik vertelde een van de personen die me complimenteerden dat ik het echt moest accepteren, omdat ik meestal positieve feedback negeer. Echter, die ene niet-positieve opmerking blijft me bij. Grappig genoeg negeer ik mijn eigen negatieve zelfkritiek volledig want die is destructief. Ik heb er in het verleden al eens over feedback geschreven.

Het is interessant om te onderzoeken waarom we zo terughoudend zijn als het gaat om feedback. Velen zien feedback geven als een kans om iemand stevig en het liefst voorgoed af te maken. Dit soort destructieve kritiek laat meestal weinig bruikbaars achter nadat je het hebt gefilterd. Het is zeldzaam dat ik negatieve feedback krijg over mijn schrijfwerk; de positieve opmerkingen overheersen. Wat opvalt bij negatieve feedback is dat deze meestal betrekking heeft op de vorm en niet de inhoud. Als ik uitleg dat de fragmentarische aard van mijn schrijven een weerspiegeling is van de chaos waarin we nu leven, lijkt dat niet voldoende te zijn voor sommigen. Het lijkt erop dat deze critici vooral op zoek zijn naar aandacht en altijd een tegengestelde mening hebben. Ze lijken zich vooral op sociale media te bevinden om aandacht te trekken.

Laat me een ander recent voorbeeld delen. Onlangs stelde ik dat de overheid de investering van vijf ton in kerstverlichting zou kunnen rechtvaardigen. De feedback die ik ontving was dat dit ongepast is gezien de armoede op het eiland, met mensen die zelfs hun elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Ik ben me terdege bewust van de armoede op Curaçao; ik hoef geen Nederlandse tv-programma’s te bekijken om dat te beseffen. Maar Curaçao leunt zwaar op het toerisme, de ruggengraat van onze economie. En daar heb ik ook mijn bedenkingen over. We hebben de draagkracht van ons eiland met het toerisme overschreden. Toch, nu we vrijwel volledig afhankelijk zijn van het toerisme, is het van belang om vooral tijdens de kerstperiode de binnenstad en andere locaties goed te verlichten, niet alleen voor de lokale bevolking maar vooral voor de bezoekers.

De foto’s verspreiden zich wereldwijd en zullen bijdragen aan de verdere groei van het toerisme, wat deviezen en banen genereert. Deze banen kunnen, na de nodige training, beschikbaar zijn voor de minderbedeelden. Het is geen eenvoudige kwestie, maar een overheid die beleid moet rechtvaardigen, kan met een beter onderbouwd verhaal komen. Dit zal niet iedereen overtuigen, maar het is beter dan een magere verklaring van “dat hebben we vorig jaar ook gedaan”. Kritiek kan blijven beweren dat het in de huidige situatie met armoede niet kan, maar wat is het alternatief? Hoe kunnen we de rekeningen betalen voor degenen die dat niet kunnen? Het is de moeite waard om te onderzoeken of er middelen beschikbaar zijn bij SOAW om dit probleem aan te pakken.

Het lijkt erop dat feedback en kritiek deel uitmaken van de vooruitgang, en het is belangrijk om een constructieve dialoog te behouden, zelfs als meningen verschillen. Samen kunnen we zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan, en feedback kan een waardevol hulpmiddel zijn om dat te bereiken.


Miguel Goede

14 views0 comments

Comments


bottom of page